Naše zjištění
21. 1. 2011

Popularita politiků – leden 2011

Mezi nejpopulárnějšími politiky zůstávají – i přes ztráty, které utrpěli od listopadového výzkumu – J. Pospíšil, M. Němcová a K. Schwarzenberg. Z první pětice však vypadl P. Nečas. Pokles popularity R. Johna se zastavil.TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2011 VYDÁNO DNE 21. 1.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2011

VYDÁNO DNE 21. 1. 2011

 

POPULARITA POLITIKŮ:  

NA ZAČÁTKU ROKU 2011 JE NEJPOPULÁRNĚJŠÍM POLITIKEM OPĚT BOHUSLAV SOBOTKA, DOTAHUJE SE NA NĚJ JEHO STRANICKÝ RIVAL MICHAL HAŠEK.

Mezi nejpopulárnějšími politiky zůstávají – i přes ztráty, které utrpěli od listopadového výzkumu – J. Pospíšil, M. Němcová a K. Schwarzenberg. Z první pětice však vypadl P. Nečas. Pokles popularity R. Johna se zastavil.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.–10. ledna 2011. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1245 respondentů. 

První letošní výzkum popularity politiků se zaměřil na čelné představitele parlamentních politických stran a rovněž na všechny členy koaliční vlády premiéra Nečase. 

 

Výsledky ukazují, že na pozici nejpopulárnějšího politika setrvává statutární místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Na druhé místo se propracoval jeho soupeř v boji o předsednický post v sociální demokracii, předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek (ČSSD). Třetí a čtvrté místo obsadili dva nejpopulárnější politici ODS, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR a 1. místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová a ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Jiří Pospíšil. Na páté pozici je tentokrát předseda TOP 09 a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, na šesté s minimálním odstupem místopředseda ČSSD a PSP ČR Lubomír Zaorálek. 

 

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 1/2011, 1245 respondentů

Pohled na vývoj popularity politiků v posledních měsících ukazuje na víceméně setrvalou stagnaci či pokles u představitelů dvou koaličních stran – ODS a TOP 09 – a naproti tomu udržení pozic či mírný vzestup u politiků opozičních, ale také u představitelů vládních Věcí veřejných.

Nepřekvapí, že největší sestup zaznamenal bývalý ministr životního prostředí a místopředseda ODS P. Drobil (o 9 procentních bodů). Ztratili však i premiér P. Nečas, jehož popularita klesla o 8 procentních bodů, ministr práce a sociálních věcí J. Drábek a předseda poslaneckého klubu TOP 09-STAN P. Gazdík, u nichž podíl příznivých hodnocení klesl o 7 procentních bodů, dále ministr zemědělství I. Fuksa (6 procentních bodů), M. Němcová a K. Schwarzenberg (4 body), ministři M. Kalousek a M. Kocourek (3 body).

Jiná je situace vládních politiků ze strany Věci veřejné. Její předseda a ministr vnitra R. John zastavil svůj pád, vzestup zaznamenaly představitelky strany v poslanecké sněmovně K. Klasnová a K. Kočí. Pozice ministrů V. Bárty, J. Dobeše a K. Jankovského nedoznala výraznějších změn.

Mezi opozičními politiky si pohoršil jediný – místopředseda ČSSD Z. Škromach. Jeho straničtí kolegové B. Sobotka a L. Zaorálek, stejně jako předseda KSČM V. Filip, zůstali „na svém“ a M. Urban si mírně polepšil. Od dubna loňského roku je stále na vzestupu M. Hašek, u něhož se od té doby zvýšil podíl příznivých hodnocení o třetinu!

Stále platí, že osobnosti, které do vysoké politiky vstoupily po letošních volbách, se zatím zapisují do vědomí občanů dosti pomalu, přičemž výjimkou je ministr dopravy V. Bárta, kterého nyní nezná už jen zhruba každý desátý občan. Od listopadového šetření si v tomto směru polepšil ministr L. Heger, kterého tehdy neznalo 41 % lidí a nyní jen 32 %, a aférou spojenou se SFŽP se významně zviditelnil exministr P. Drobil. Oběma politikům však přibyla zejména negativní hodnocení.

Popularita jednotlivých politiků, a zejména předsedů stran, je výrazně diferencována stranickými preferencemi respondentů. Příznivci koaličních stran pozitivněji hodnotí předsedy ODS, TOP 09 a VV a přívrženci opozičních, levicových stran vyjadřují příznivější názory na lídry ČSSD a KSČM. Porovnání s listopadovým výzkumem naznačuje, že ztráta P. Nečase byla způsobena jeho poklesem u stoupenců všech koaličních stran, ale zejména VV. Naopak oba opoziční lídři u stoupenců koalice mírně získali. 

Pramen: STEM, Trendy 1/2011, 1245 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
politici, popularita