Naše zjištění
17. 1. 2007

Popularita politiků leden 2007

Výzkum se soustředil na zachycení aktuální popularity vybraných klíčových představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Jak vyplývá z grafu, nejlépe byli v průzkumu, podobně jako v prosinci 2006, hodnoceni 1. místopředseda ODS a pražský primátor P. Bém a místopředsedkyně KDU-ČSL a ministryně obrany V. Parkanová. Na třetí místo se dostal předseda KDU-ČSL a první místopředseda vlády J.

Informace z výzkumu STEM Trendy 1/2007

Nejpopulárnějším předsedou strany je Jiří Čunek.

zhoršilo se hodnocení Mirka Topolánka

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 27. prosince 2006 – 5. ledna 2007. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

Výzkum se soustředil na zachycení aktuální popularity vybraných klíčových představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Jak vyplývá z grafu, nejlépe byli v průzkumu, podobně jako v prosinci 2006, hodnoceni 1. místopředseda ODS
a pražský primátor P. Bém a místopředsedkyně KDU-ČSL a ministryně obrany V. Parkanová. Na třetí místo se dostal předseda KDU-ČSL a první místopředseda vlády J. Čunek, který na čtvrtou příčku odsunul předsedu Strany zelených a místopředsedu vlády M. Bursíka. Na pátém místě je opakovaně statutární místopředseda ČSSD B. Sobotka.

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 1/2007, 1272 respondentů

Od posledního šetření, provedeného v prosinci 2006, se u většiny sledovaných politiků hodnocení nezměnilo nebo došlo k jeho zhoršení. Jako jediný zaznamenal vzestup příznivých názorů J. Čunek. Zároveň je třeba konstatovat, že se od prosince zvýšil i podíl jeho negativních hodnocení (o 6 procentních bodů, na 36 %). Nezměnila se popularita V. Filipa, Z. Škromacha a P. Gandaloviče. Data rovněž ukazují, že se zastavil propad hodnocení J. Paroubka.

Mírný pokles podílu příznivých názorů zaznamenali M. Bursík, P. Bém, P. Nečas a I. Langer. Poněkud více klesla popularita v případě V. Parkanové, B. Sobotky a M. Topolánka; v případě předsedy ODS a premiéra jde o pokles na úroveň srovnatelnou s obdobím před loňskými volbami do sněmovny.

V následujícím grafu nabízíme pohled na vývoj popularity politických lídrů – předsedů parlamentních stran. Je z něj rovněž patrné, že nejpopulárnějším předsedou je nyní Jiří Čunek.

Pramen: STEM, Trendy 2005 – 2007

Při podrobnějším pohledu na výzkumná data se opakovaně ukazuje, že popularita předsedů nejsilnějších stran je velmi vysoká uvnitř jejich vlastních elektorátů, ale výrazně slabší mezi sympatizanty ostatních stran. Zřetelné je to zejména u předsedy KSČM V. Filipa, který je, vedle příznivců své strany, relativně dobře hodnocen jen sympatizanty ČSSD (42 %). Předsedu ODS M. Topolánka kromě stoupenců ODS hodnotí relativně lépe sympatizanti dalších stran trojkoalice, tj. Strany zelených (33 %) a KDU-ČSL (26 % kladných hodnocení), kritičtěji ho vidí stoupenci levicových stran. V Topolánkově případě je však třeba ještě upozornit, že od posledního šetření klesla jeho popularita u všech elektorátů včetně vlastního.

Předseda ČSSD J. Paroubek se těší stále poměrně vysoké důvěře vlastního elektorátu, ale i značné popularitě u příznivců KSČM (60 %), stoupenci ostatních stran ho však hodnotí dosti kriticky. Poněkud méně je stranickým hlediskem diferencováno hodnocení předsedy Strany zelených M. Bursíka. Příznivý názor na něj má více než polovina příznivců ODS, necelá polovina přívrženců KDU-ČSL a třetina stoupenců ČSSD. Od prosince mu ubylo přízně od elektorátu ODS a zejména KSČM. Téměř vůbec není, alespoň prozatím, na stranických preferencích závislé hodnocení předsedy lidovců J. Čunka, s výjimkou příznivějších názorů sympatizantů jeho vlastní strany.

Pramen: STEM, Trendy 1/2007, 1272 respondentů

Následující tabulka přináší v klasickém žebříčku přehled o dlouhodobém vývoji popularity jednotlivých politiků.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
popularita