Naše zjištění
22. 5. 2006

Popularita politiků květen 2006

Výzkum provedený na počátku května 2006 opět ukazuje, že nejlépe hodnoceným politikem je ministr kultury Vítězslav Jandák. I pořadí na dalších předních místech je stejné jako před dvěma měsíci. Na druhé příčce je místopředseda vlády Bohuslav Sobotka, na třetí je ministryně Petra Buzková.

Informace z výzkumu STEM Trendy 5/2006

POPULARITA POLITIKŮ:

Vítězslav Jandák nadále na čele žebříčku

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2. – 9. května 2006. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1638 respondentů.

Výzkum provedený na počátku května 2006 opět ukazuje, že nejlépe hodnoceným politikem je ministr kultury Vítězslav Jandák. I pořadí na dalších předních místech je stejné jako před dvěma měsíci. Na druhé příčce je místopředseda vlády Bohuslav Sobotka, na třetí je ministryně Petra Buzková. Premiér Jiří Paroubek je na čtvrtém místě a na pátém je stále nejpopulárnější z představitelů opozice, pražský primátor a místopředseda ODS Pavel Bém. Všichni tito politici se vyznačují tím, že je příznivě hodnotí alespoň polovina občanů.

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 05/2006, 1638 respondentů

Seznam nejhůře hodnocených politiků vypadá rovněž velmi podobně jako před dvěma měsíci. Ministr D. Rath setrvává na pozici politika s největším podílem nepříznivých hodnocení, v jeho sousedství se opět ocitají tři předsedové silných politických stran – M. Kalousek, M. Topolánek a V. Filip a místopředseda ODS a Poslanecké sněmovny I. Langer. Tuto skupinu „tradičně“ doplňuje ministr a místopředseda ČSSD Z. Škromach a poprvé se v ní ocitá ministr a místopředseda US-DEU K. Kühnl.[1]

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „zcela nepříznivý“ a „spíše nepříznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 05/2006, 1638 respondentů

Poslední dva měsíce nepřinesly v popularitě politiků zásadní změny. Zlepšení, byť nikoli výrazné, se týká zejména vládních politiků: B. Sobotky, P. Buzkové, J. Paroubka, Z. Škromacha, R. Martínka, J. Havla a P. Zářeckého. Vzestup příznivých hodnocení zaznamenala, jako jediná z představitelů opozice, i M. Němcová. U většiny sledovaných politiků nedošlo k žádné významnější změně hodnocení. Mírný pokles se dotkl pouze K. Kühnla. Ukazuje se také, že známost novějších členů vlády se zvyšuje jen pomalu.

V následujících dvou grafech nabízíme dva pohledy na vývoj popularity politických lídrů – předsedů parlamentních stran. První graf zachycuje změny jejich příznivých hodnocení za poslední rok, druhý ukazuje vývoj za delší období, od počátku roku 2004.

 

Pramen: STEM, Trendy 05/2005 – 05/2006

Pramen: STEM, Trendy 2004 – 2006

Při podrobnějším pohledu na výzkumná data se opakovaně ukazuje, že popularita předsedů nejsilnějších stran je velmi vysoká uvnitř jejich vlastních elektorátů[2], ale slabší mezi sympatizanty ostatních stran. Zřetelné je to zejména u předsedy ODS M. Topolánka. Mezi příznivci ostatních stran ho hodnotí nejlépe stoupenci Strany zelených (36 % kladných hodnocení). Poměrně výrazné jsou diference i u předsedy KDU-ČSL M. Kalouska. Nelze si však u něj nepovšimnout relativně vstřícného vztahu příznivců ODS (42 % příznivých hodnocení), který je pouze do jisté míry opětován příznivým hodnocením M. Topolánka u stoupenců křesťanských demokratů (29 %). Předseda KSČM V. Filip je zase poměrně dobře hodnocen sympatizanty ČSSD (49 %) – získává mezi nimi podstatně více přízně než M. Kalousek nebo P. Němec. Předseda ČSSD J. Paroubek se již tradičně těší nejen vysoké důvěře vlastního elektorátu, ale i značné popularitě u příznivců KSČM (69 %). Jeho hodnocení stoupenci KDU-ČSL je – na rozdíl od dřívějších období – pod úrovní celostátního průměru.

Pramen: STEM, Trendy 05/2006, 1638 respondentů

 


[1] U těchto dvou politiků je však třeba si povšimnout nižšího podílu vyhraněně negativních hodnocení.

[2] V případě předsedy US-DEU P. Němce podíl jeho příznivých hodnocení u stoupenců vlastní strany neuvádíme, neboť jejich počet ve výběrovém souboru neumožňuje spolehlivou statistickou analýzu.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
politici, političtí představitelé, popularita