Naše zjištění
19. 5. 2005

Popularita politiků – květen 2005

Představitelé ODS a KDU-ČSL ztratili. Získali politici ČSSD a bezpartijní členové vlády. Premiér Paroubek mezi pěti nejoblíbenějšími politiky. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2005 POPULARITA POLITIKŮ: Představitelé ODS a KDU-ČSL ztratili. Získali politici ČSSD a bezpartijní členové vlády. Premiér Paroubek mezi pěti nejoblíbenějšími politiky. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. – 9.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2005

POPULARITA POLITIKŮ:

Představitelé ODS a KDU-ČSL ztratili.

Získali politici ČSSD a bezpartijní členové vlády.

Premiér Paroubek mezi pěti nejoblíbenějšími politiky.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. – 9. května 2005. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1715 respondentů.

Výsledky výzkumu provedeného na počátku května ukazují situaci v době bezprostředně po překonání krize koaliční vlády, těsně před hlasováním sněmovny o důvěře nové vládě. Nejlépe hodnoceným politikem je i nadále, s velkým náskokem před ostatními, Pavel Dostál. Na druhé místo mezi nejoblíbenějšími politiky se poprvé propracoval Bohuslav Sobotka, na třetí klesl Pavel Bém a na čtvrté Mirek Topolánek. Vůbec prvně se v pětici nejpopulárnějších politiků ocitl Jiří Paroubek.

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 5/2005, 1715 respondentů

Jen minimálních změn doznal od března vztah české veřejnosti k nejhůře hodnoceným politikům. Na odvrácené straně žebříčku popularity jsou tak opět vedle sebe tři celkově nejméně oblíbení předsedové silných politických stran – S. Gross, M. Kalousek a M. Grebeníček – a spolu s nimi dva nejkritičtěji hodnocení ministři M. Emmerová a Z. Škromach.

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „zcela nepříznivý“ a „spíše nepříznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 5/2005, 1715 respondentů

Vývoj od března, kdy krize vrcholila, přinesl pokles popularity řadě představitelů ODS i KDU-ČSL. Tento trend koresponduje se snížením stranických preferencí obou zmíněných stran. Relativně největší pokles zaznamenal předseda křesťanských demokratů M. Kalousek, který už od začátku roku ztratil bezmála polovinu příznivých hodnocení (pokles z 39 % v lednu na 28 % v březnu a 22 % v květnu). Pohoršily si však i další čelné osobnosti KDU-ČSL, místopředsedové J. Kasal a M. Šimonovský. (Pokles u L. Ambrozka a C. Svobody není statisticky průkazný.) Zhoršení postavení v žebříčku popularity se týká i špiček ODS, jmenovitě M. Topolánka, P. Béma, P. Nečase a M. Němcové. U jejich stranických kolegů P. Bendla a I. Langera se hodnocení zhoršilo v mezích statistické výběrové chyby.

Na druhé straně polepšili si především někteří politici ČSSD a rovněž bezpartijní ministři. Zdaleka největšího vzestupu dosáhl premiér J. Paroubek, u něhož se procento příznivých hodnocení za poslední dva měsíce téměř zdvojnásobilo (z 20 % na 39 %) a podíl těch občanů, kteří ho neznají, klesl na čtvrtinu (z 37 % na 9 %). Svého dosud nejlepšího výsledku dosáhl B. Sobotka a zlepšení zaznamenali i další členové Paroubkova kabinetu. Nejvýrazněji se nahoru posunul M. Jahn, a to i přesto, že ho téměř polovina obyvatelstva dosud nezná. Obdobně si polepšil F. Bublan, jehož nicméně dosud nezná třetina občanů. Určité zlepšení zaznamenali i neoblíbení ministři Z. Škromach a M. Emmerová. Popularity M. Urbana se vývoj od března (a prakticky už od začátku roku) nijak nedotkl. Totéž lze říci o hodnocení K. Kühnla. Pokles popularity však zaznamenal P. Němec a ze spodních příček žebříčku se nevyprostil S. Gross.

Poprvé byli tentokrát do výzkumu zařazeni noví členové vlády. Ukázalo se, že poněkud více pozornosti na sebe upoutali D. Bérová a R. Martínek, které dokázalo hodnotit více občanů než P. Zgarbu a P. Zářeckého. Lze však nicméně konstatovat, že pro naprostou většinu veřejnosti jsou noví ministři dosud neznámými osobami.

V následujících dvou grafech nabízíme dva pohledy na vývoj popularity politických lídrů – předsedů parlamentních stran a předsedy vlády. První graf zachycuje změny jejich příznivých hodnocení v letošním roce, druhý ukazuje vývoj za delší období, od počátku roku 2004.

 

Pramen: STEM, Trendy 1/2005, 1706 respondentů, 3/2005, 1684 respondentů, a 5/2005, 1715 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2004 – 2005

Při podrobnějším pohledu na výzkumná data se již tradičně ukazuje, že popularita předsedů nejsilnějších stran je velmi vysoká uvnitř jejich vlastních elektorátů[1], ale slabší mezi sympatizanty ostatních stran. Zvláště zřetelné je to u předsedy KSČM M. Grebeníčka, ale projevuje se to i u předsedy ODS M. Topolánka a předsedy KDU-ČSL M. Kalouska. Nelze si ovšem nepovšimnout relativně vstřícného vztahu příznivců křesťanských demokratů k M. Topolánkovi (41 % příznivých hodnocení), který je jen zčásti opětován příznivým hodnocením M. Kalouska u stoupenců ODS (31 %).

U S. Grosse bývaly v minulosti relativně vysoké podíly příznivých hodnocení stoupenci jiných stran, v současnosti se však u něj i podíl kladných hlasů od příznivců ČSSD dostal pod padesát procent. Jeho nástupce v čele vlády J. Paroubek se naopak nyní těší nejen vysoké důvěře vlastního elektorátu, ale i poměrně značné popularitě u příznivců KSČM. Jeho hodnocení stoupenci KDU-ČSL je na úrovni celostátního průměru a sympatizanti ODS ho hodnotí příznivě jen ze čtvrtiny.

Pramen: STEM, Trendy 5/2005, 1715 respondentů

 


[1] V případě předsedy US-DEU P. Němce podíl jeho příznivých hodnocení u stoupenců vlastní strany neuvádíme, neboť jejich počet ve výběrovém souboru neumožňuje spolehlivou statistickou analýzu.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
hodnocení politiků, politici ČSSD, politici KDU-ČSL, politici ODS, popularita