Naše zjištění
28. 7. 2005

Popularita politiků – červenec

Pavel Dostál až do své smrti na čele žebříčku, premiér Paroubek druhým nejoblíbenějším politikem, polepšili si i další představietelé koaličních stran. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 7/2005 PAVEL DOSTÁL AŽ DO SVÉ SMRTI NA ČELE ŽEBŘÍČKU, PREMIÉR PAROUBEK DRUHÝM NEJOBLÍBENĚJŠÍM POLITIKEM, POLEPŠILI SI I DALŠÍ PŘEDSTAVITELÉ KOALIČNÍCH STRAN.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 7/2005

PAVEL DOSTÁL AŽ DO SVÉ SMRTI NA ČELE ŽEBŘÍČKU,

PREMIÉR PAROUBEK DRUHÝM NEJOBLÍBENĚJŠÍM POLITIKEM,

POLEPŠILI SI I DALŠÍ PŘEDSTAVITELÉ KOALIČNÍCH STRAN.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3. – 13. července 2005. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1672 respondentů.

Výsledky výzkumu provedeného na počátku července ukazují situaci v době, kdy krize koaliční vlády je překonána a mnozí představitelé koalice opět zvyšují svou popularitu. Nejlépe hodnoceným politikem byl i v době, kdy vrcholil jeho zápas s těžkou chorobou, Pavel Dostál. Na druhé místo mezi nejoblíbenějšími politiky se velkým skokem dostal Jiří Paroubek, který na třetí příčku odsunul Bohuslava Sobotku. Na čtvrté místo klesl nejpopulárnější politik ODS Pavel Bém a Petra Buzková vytlačila z první pětky Mirka Topolánka.

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 7/2005, 1672 respondentů

Jen minimálních změn doznává už od března vztah české veřejnosti k nejhůře hodnoceným politikům. Na spodních příčkách žebříčku popularity jsou tak stále tři celkově nejméně oblíbení předsedové silných politických stran – S. Gross, M. Grebeníček a M. Kalousek – a spolu s nimi dva nejkritičtěji hodnocení ministři M. Emmerová a Z. Škromach.

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „zcela nepříznivý“ a „spíše nepříznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 7/2005, 1672 respondentů

Vývoj od jara přinesl vzestup popularity řadě představitelů koaličních stran. Jednoznačně největší vzestup, doslova skok, zaznamenal předseda vlády J. Paroubek, u něhož se procento příznivých hodnocení za poslední čtyři měsíce ztrojnásobilo (z 20 % na 63 %) a podíl těch občanů, kteří ho neznají, podstatně klesl (z 37 % na 2 %). Od května si výrazně polepšil předseda křesťanských demokratů M. Kalousek a obdobně se odrazili od předešlých poměrně negativních výsledků S. Gross, M. Emmerová, Z. Škromach, P. Němec, J. Kasal i P. Buzková. Vzestup příznivých hodnocení zaznamenali i dva členové vlády na špici žebříčku – P. Dostál a B. Sobotka. Další ministři si ani nepolepšili, ani nepohoršili. Pokud jde o nové členy vlády, nedokázali se dosud výrazněji prosadit do vědomí veřejnosti. Poněkud více pozornosti na sebe upoutali R. Martínek, P. Zgarba a D. Bérová, které dokázalo hodnotit více občanů než P. Zářeckého. Lze však nicméně konstatovat, že pro naprostou většinu veřejnosti jsou noví ministři dosud neznámými osobami.

Čelní představitelé ODS M. Topolánek, P. Bém, P. Nečas, M. Němcová, P. Bendl a I. Langer setrvávají na stejných hodnoceních jako před dvěma měsíci.

V následujících dvou grafech nabízíme dva pohledy na vývoj popularity politických lídrů – předsedů parlamentních stran a předsedy vlády. První graf zachycuje změny jejich příznivých hodnocení v letošním roce, druhý ukazuje vývoj za delší období, od počátku roku 2004.

 

Pramen: STEM, Trendy 1/2005 – 7/2005

Pramen: STEM, Trendy 2004 – 2005

Při podrobnějším pohledu na výzkumná data se již tradičně ukazuje, že popularita předsedů nejsilnějších stran je velmi vysoká uvnitř jejich vlastních elektorátů[1], ale slabší mezi sympatizanty ostatních stran. Zvláště zřetelné je to u předsedy KSČM M. Grebeníčka, ale projevuje se to i u předsedy ODS M. Topolánka a předsedy KDU-ČSL M. Kalouska. Nelze si ovšem nepovšimnout relativně vstřícného vztahu příznivců ODS k M. Kalouskovi (41 % příznivých hodnocení), který není příliš opětován příznivým hodnocením M. Topolánka u stoupenců křesťanských demokratů (21 %), přičemž před dvěma měsíci tomu bylo naopak. Je přitom zřejmé, že vzestup popularity M. Kalouska v posledním období připadá zejména na vrub právě příznivců ODS.

U Stanislava Grosse bývaly v minulosti relativně vysoké podíly příznivých hodnocení stoupenci jiných stran, od května je však u něj i podíl kladných hlasů od příznivců ČSSD pod úrovní padesáti procent. Jeho nástupce v čele vlády Jiří Paroubek se naopak nyní těší nejen mimořádně vysoké důvěře vlastního elektorátu, ale i značné popularitě u příznivců KSČM. Jeho hodnocení stoupenci KDU-ČSL je přibližně na úrovni celostátního průměru a i mezi sympatizanty ODS si získal téměř polovinu příznivců. Ze srovnání s výsledky za květen plyne, že o Paroubkův vzestup se zasloužili rovnoměrně příznivci všech čtyř nejsilnějších stran.

Pramen: STEM, Trendy 7/2005, 1672 respondentů

Tabulku s dlouhodobým přehledem popularity politiků naleznete v příloze (pdf)!


[1] V případě předsedy US-DEU P. Němce podíl jeho příznivých hodnocení u stoupenců vlastní strany neuvádíme, neboť jejich počet ve výběrovém souboru neumožňuje spolehlivou statistickou analýzu.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
popularita