Naše zjištění
20. 3. 2006

Popularita politiků březen 2006

Výsledky výzkumu provedeného na počátku března 2006 opakovaně ukazují, že nejlépe hodnoceným politikem je stále ministr kultury Vítězslav Jandák. Na druhé místo postoupil místopředseda vlády Bohuslav Sobotka, na třetím je ministryně Petra Buzková. Premiér Jiří Paroubek klesl na čtvrtou příčku a na páté je stále nejpopulárnější z představitelů opozice, pražský primátor a místopředseda ODS Pavel Bém.

Informace z výzkumu STEM Trendy 3/2006

POPULARITA POLITIKŮ:

Vítězslav Jandák nadále na čele žebříčku,

Jiří Paroubek na popularitě ztratil

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1. – 8. března 2006. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1699 respondentů.

Výsledky výzkumu provedeného na počátku března 2006 opakovaně ukazují, že nejlépe hodnoceným politikem je stále ministr kultury Vítězslav Jandák. Na druhé místo postoupil místopředseda vlády Bohuslav Sobotka, na třetím je ministryně Petra Buzková. Premiér Jiří Paroubek klesl na čtvrtou příčku a na páté je stále nejpopulárnější z představitelů opozice, pražský primátor a místopředseda ODS Pavel Bém.

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 03/2006, 1699 respondentů

Seznam nejhůře hodnocených politiků vypadá rovněž velmi podobně jako před dvěma měsíci. Ministr D. Rath setrvává na pozici politika s největším podílem nepříznivých hodnocení, v jeho sousedství se opět ocitají tři předsedové silných politických stran – M. Kalousek, M. Topolánek a V. Filip, ministr Z. Škromach a místopředseda ODS a Poslanecké sněmovny I. Langer. (V grafu tentokrát uvádíme šest osobností – vzhledem k podobně nepříznivému hodnocení M. Topolánka a V. Filipa.)

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „zcela nepříznivý“ a „spíše nepříznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 03/2006, 1699 respondentů

Nejvýraznější změnou za poslední dva měsíce je pokles popularity premiéra J. Paroubka, který ztratil osm procentních bodů příznivých hodnocení. Mírnou ztrátu popularity utrpěli M. Kalousek a Z. Škromach. Mírný vzestup příznivých hodnocení zaznamenali P. Bém a dva z nejméně známých členů vlády – J. Mládek a D. Bérová. U většiny sledovaných politiků nedošlo k žádné významnější změně hodnocení. Nezvýšila se ani známost novějších členů vlády.

V následujících dvou grafech nabízíme dva pohledy na vývoj popularity politických lídrů – předsedů parlamentních stran a předsedy vlády. První graf zachycuje změny jejich příznivých hodnocení za poslední rok, druhý ukazuje vývoj za delší období, od počátku roku 2004.

 

Pramen: STEM, Trendy 01/2005 – 03/2006

Pramen: STEM, Trendy 2004 – 2006

Při podrobnějším pohledu na výzkumná data se opakovaně ukazuje, že popularita předsedů nejsilnějších stran je velmi vysoká uvnitř jejich vlastních elektorátů[1], ale slabší mezi sympatizanty ostatních stran. Zřetelné je to zejména u předsedy ODS M. Topolánka. Poměrně výrazné jsou diference i u předsedy KDU-ČSL M. Kalouska – u něj si však nelze nepovšimnout relativně vstřícného vztahu příznivců ODS (45 % příznivých hodnocení), který je do jisté míry opětován příznivým hodnocením M. Topolánka u stoupenců křesťanských demokratů (35 %). Předseda KSČM V. Filip je zase poměrně dobře hodnocen sympatizanty ČSSD – získává mezi nimi více přízně než M. Kalousek nebo P. Němec.

Premiér J. Paroubek se již tradičně těší nejen vysoké důvěře vlastního elektorátu, ale i značné popularitě u příznivců KSČM. Jeho hodnocení stoupenci KDU-ČSL se pohybuje kolem úrovně celostátního průměru. Mezi sympatizanty ODS postupně ztrácí: před půlrokem ho hodnotila příznivě téměř polovina z nich, v září necelá třetina, v listopadu a v lednu čtvrtina a nyní sotva pětina.

Poprvé uvádíme i popularitu politiků u elektorátu Strany zelených, neboť jejich počet ve výběrovém souboru to tentokrát umožňuje. Relativně největší přízni se u příznivců této strany těší J. Paroubek, o mnoho horší není ale ani jejich hodnocení M. Topolánka.

Pramen: STEM, Trendy 03/2006, 1699 respondentů


[1] V případě předsedy US-DEU P. Němce podíl jeho příznivých hodnocení u stoupenců vlastní strany neuvádíme, neboť jejich počet ve výběrovém souboru neumožňuje spolehlivou statistickou analýzu.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
političtí představitelé, popularita