Naše zjištění
20. 1. 2006

Popularita politiků

Výsledky výzkumu provedeného na počátku ledna 2006 ukazují na stabilitu hodnocení českých politických osobností. Pořadí na prvních pěti místech žebříčku je beze změny. Nejlépe hodnoceným politikem je stále ministr kultury Vítězslav Jandák, na druhém místě premiér Jiří Paroubek, na třetí a čtvrté příčce jsou stejně jako před dvěma měsíci další dva členové vlády Bohuslav Sobotka a Petra Buzková.

Informace z výzkumu STEM Trendy 1/2006

POPULARITA POLITIKŮ:

Vítězslav Jandák, Jiří Paroubek a Bohuslav Sobotka

si upevňují pozice na čele žebříčku

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2. – 9. ledna 2006. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1646 respondentů.

Výsledky výzkumu provedeného na počátku ledna 2006 ukazují na stabilitu hodnocení českých politických osobností. Pořadí na prvních pěti místech žebříčku je beze změny. Nejlépe hodnoceným politikem je stále ministr kultury Vítězslav Jandák, na druhém místě premiér Jiří Paroubek, na třetí a čtvrté příčce jsou stejně jako před dvěma měsíci další dva členové vlády Bohuslav Sobotka a Petra Buzková. Páté místo opět obsazuje nejpopulárnější z představitelů opozice Pavel Bém. Hodnocení prvních tří politiků se přitom ve srovnání s listopadem 2005 ještě poněkud zlepšilo.

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 01/2006, 1646 respondentů

Seznam nejhůře hodnocených politiků vypadá rovněž velmi podobně jako před dvěma měsíci, změnou nicméně je sestup ministra D. Ratha na pozici politika s největším podílem nepříznivých hodnocení. V jeho sousedství se ocitá místopředseda ODS a Poslanecké sněmovny I. Langer, ministr Z. Škromach a tři předsedové silných politických stran – M. Kalousek, M. Topolánek a V. Filip. (V grafu tentokrát uvádíme šest osobností – vzhledem k „rovnosti nepříznivých hlasů“ u M. Topolánka a V. Filipa.)

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „zcela nepříznivý“ a „spíše nepříznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 01/2006, 1646 respondentů

Vývoj za poslední dva měsíce celkově nepřinesl výrazné změny. Mírnou ztrátu popularity utrpěl pouze ministr vnitra F. Bublan. Někteří politici získali, především ministr V. Jandák a premiér J. Paroubek, ale i další členové vlády B. Sobotka, C. Svoboda, Z. Škromach, P. Němec a R. Martínek, čelné osobnosti KDU-ČSL M. Kalousek a J. Kasal a předseda KSČM V. Filip. Poslední dva měsíce tak lze označit za období celkové stability či mírného vzestupu popularity vládních politiků. O stabilitě můžeme hovořit i v případě popularity představitelů ODS – žádný z nich nezaznamenal znatelný pokles, ale ani vzestup.

V následujících dvou grafech nabízíme dva pohledy na vývoj popularity politických lídrů – předsedů parlamentních stran a předsedy vlády. První graf zachycuje změny jejich příznivých hodnocení za poslední rok, druhý ukazuje vývoj za delší období, od počátku roku 2004.

 

Pramen: STEM, Trendy 01/2005 – 01/2006

Pramen: STEM, Trendy 2004 – 2006

Při podrobnějším pohledu na výzkumná data se opakovaně ukazuje, že popularita předsedů nejsilnějších stran je velmi vysoká uvnitř jejich vlastních elektorátů[1], ale slabší mezi sympatizanty ostatních stran. Zřetelné je to nyní u předsedy ODS M. Topolánka, poněkud méně u předsedy KDU-ČSL M. Kalouska – u něj si nelze nepovšimnout relativně vstřícného vztahu příznivců ODS (46 % příznivých hodnocení), který je do jisté míry opětován příznivým hodnocením M. Topolánka u stoupenců křesťanských demokratů (39 %). Předseda KSČM V. Filip je poměrně dobře hodnocen sympatizanty ČSSD – získává mezi nimi více přízně než M. Kalousek nebo P. Němec.

Premiér J. Paroubek se již tradičně těší nejen vysoké důvěře vlastního elektorátu, ale i značné popularitě u příznivců KSČM. Jeho hodnocení stoupenci KDU-ČSL se oproti minulosti zhoršilo. Mezi sympatizanty ODS ho před půlrokem hodnotila příznivě téměř polovina, v září sotva třetina a v listopadu i nyní čtvrtina.

Pramen: STEM, Trendy 01/2006, 1646 respondentů

Následující tabulka přináší v klasickém žebříčku přehled o dlouhodobém vývoji popularity jednotlivých politiků.


[1] V případě předsedy US-DEU P. Němce podíl jeho příznivých hodnocení u stoupenců vlastní strany neuvádíme, neboť jejich počet ve výběrovém souboru neumožňuje spolehlivou statistickou analýzu.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
politici, popularita