Naše zjištění
23. 11. 2005

Popularita politiků

Výsledky výzkumu provedeného na počátku listopadu ukazují, že na čele žebříčku popularity došlo k výměně. Nejlépe hodnoceným politikem je ministr kultury Vítězslav Jandák, který byl před dvěma měsíci, krátce po svém nástupu do funkce, na druhém místě za Jiřím Paroubkem. Premiér sice klesl na druhé místo, ale jeho celkové hodnocení se téměř nezměnilo.

Informace z výzkumu STEM Trendy 11/2005

POPULARITA POLITIKŮ:

VÍTĚZSLAV JANDÁK A JIŘÍ PAROUBEK SI VYMĚNILI MÍSTA NA ČELE ŽEBŘÍČKU.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 31. října – 7. listopadu 2005. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1506 respondentů.

Výsledky výzkumu provedeného na počátku listopadu ukazují, že na čele žebříčku popularity došlo k výměně. Nejlépe hodnoceným politikem je ministr kultury Vítězslav Jandák, který byl před dvěma měsíci, krátce po svém nástupu do funkce, na druhém místě za Jiřím Paroubkem. Premiér sice klesl na druhé místo, ale jeho celkové hodnocení se téměř nezměnilo. Na třetí a čtvrté příčce jsou stejně jako před dvěma měsíci další dva členové vlády Bohuslav Sobotka a Petra Buzková. Páté místo opět obsazuje nejpopulárnější z představitelů opozice Pavel Bém.

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 11/2005, 1506 respondentů

Seznam nejhůře hodnocených politiků, tj. těch, které nejvíce občanů hodnotí nepříznivě, tentokrát doznal změn, zejména proto, že ho opustili tři politici, kteří již nejsou ve svých vysokých funkcích – S. Gross, M. Emmerová a M. Grebeníček. Na spodních příčkách žebříčku se tak ocitají dva předsedové silných politických stran – M. Kalousek a M. Topolánek – a spolu s nimi ministři Z. Škromach a D. Rath a místopředseda ODS a Poslanecké sněmovny I. Langer.

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „zcela nepříznivý“ a „spíše nepříznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 11/2005, 1506 respondentů

Vývoj za poslední dva měsíce žádnému ze sledovaných politiků nepřinesl ztrátu popularity. Naopak mnozí poměrně výrazně získali, především nový muž v čele žebříčku ministr V. Jandák, ale i někteří jeho další kolegové ve vládě, zejména F. Bublan a M. Jahn. Polepšili si i ministři B. Sobotka, C. Svoboda, L. Ambrozek, Z. Škromach a M. Urban a výzkum zaznamenal i vzestup znalosti (doprovázený růstem příznivých i nepříznivých hodnocení) dosud málo známých ministrů P. Zgarby, D. Bérové a P. Zářeckého. Vezmeme-li v úvahu, že hodnocení dalších členů vlády se změnilo jen minimálně, můžeme poslední dva měsíce označit za období úspěšné a příznivé pro popularitu vládních politiků. Zároveň je z pohledu na žebříček popularity zřejmé, že mezi osobnosti, které zaznamenávají vzestupný trend, se nezařadil žádný z představitelů ODS.

Nově byli do výzkumu zařazeni dva politici – V. Filip a D. Rath. Hodnocení nového předsedy KSČM je zřetelně lepší než bylo u jeho předchůdce M. Grebeníčka. V případě ministra zdravotnictví se potvrzuje jeho pověst kontroverzního politika, který dokáže získat relativně solidní procento příznivých hodnocení, ale vyvolává i silné averze.

V následujících dvou grafech nabízíme dva pohledy na vývoj popularity politických lídrů – předsedů parlamentních stran a předsedy vlády. První graf zachycuje změny jejich příznivých hodnocení v letošním roce, druhý ukazuje vývoj za delší období, od počátku roku 2004.

 

Pramen: STEM, Trendy 1/2005 – 11/2005

Pramen: STEM, Trendy 2004 – 2005

Při podrobnějším pohledu na výzkumná data se opakovaně ukazuje, že popularita předsedů nejsilnějších stran je velmi vysoká uvnitř jejich vlastních elektorátů[1], ale slabší mezi sympatizanty ostatních stran. Zvláště zřetelné je to nyní u předsedy ODS M. Topolánka, poněkud méně u předsedy KDU-ČSL M. Kalouska – u něj si nelze nepovšimnout relativně vstřícného vztahu příznivců ODS (39 % příznivých hodnocení), který je jen do jisté míry opětován příznivým hodnocením M. Topolánka u stoupenců křesťanských demokratů (22 %). Nový předseda KSČM V. Filip je poměrně dobře hodnocen sympatizanty ČSSD – získává mezi nimi více přízně než M. Kalousek nebo P. Němec.

Premiér J. Paroubek se již tradičně těší nejen vysoké důvěře vlastního elektorátu, ale i značné popularitě u příznivců KSČM. Jeho hodnocení stoupenci KDU-ČSL je opakovaně přibližně na úrovni celostátního průměru. Mezi sympatizanty ODS ho před čtyřmi měsíci hodnotila příznivě téměř polovina, v září sotva třetina a nyní čtvrtina.

Pramen: STEM, Trendy 11/2005, 1506 respondentů

2003

 

2004

 

2005

 

 


[1] V případě předsedy US-DEU P. Němce podíl jeho příznivých hodnocení u stoupenců vlastní strany neuvádíme, neboť jejich počet ve výběrovém souboru neumožňuje spolehlivou statistickou analýzu.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
hodnocení politiků, popularita