Naše zjištění
21. 5. 2008

Popularita politiků

V čele žebříčku se stále drží Pavel Bém, těsně za ním s minimálním odstupem jsou Bohuslav Sobotka a Karel

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2008

POPULARITA POLITIKŮ:

NA ČELE ŽEBŘÍČKU JE TROJICE PAVEL BÉM, BOHUSLAV SOBOTKA, KAREL SCHWARZENBERG

V čele žebříčku se stále drží Pavel Bém, těsně za ním s minimálním odstupem jsou Bohuslav Sobotka a Karel Schwarzenberg. Stále na vzestupu je popularita Ondřeje Lišky.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 30. dubna – 10. května 2008. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1217 respondentů.

Nejpopulárnějším politikem je podle výsledků aktuálního výzkumu 1. místopředseda ODS a pražský primátor Pavel Bém. Druhý je statutární místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Na třetí příčce se octl ministr zahraničních věcí za Stranu zelených Karel Schwarzenberg. Na tyto tři politiky má příznivý názor přibližně polovina občanů ČR. Do první pětice se vrátila a na čtvrtém místě se umístila místopředsedkyně KDU-ČSL a ministryně obrany Vlasta Parkanová, pátý je předseda ČSSD Jiří Paroubek.

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 5/2008, 1217 respondentů

Ve srovnání s březnem přinesl květnový výzkum jen minimum výraznějších změn. Jediným politikem, který si evidentně polepšil, je ministr školství za SZ Ondřej Liška, u něhož vzrostla jak znalost jeho osoby, tak podíl příznivých hodnocení. Na druhé straně nejvýraznější pokles zaznamenali dva z jeho stranických kolegů – jeho předchůdkyně Dana Kuchtová (propad popularity o 7 procentních bodů) a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, jehož podíl příznivých hodnocení klesl o 5 procentních bodů. Stejně se snížila popularita i místopředsedovi ČSSD Zdeňku Škromachovi, který byl před dvěma měsíci v první pětici, a o 4 procentní body opět klesl podíl příznivých názorů na předsedu KDU-ČSL a místopředsedu vlády Jiřího Čunka.

Menší pokles popularity se přitom týká i dalších politiků. Jmenujme Pavla Béma
a Bohuslava Sobotku z čela žebříčku, ale i Petra Bendla, Pavla Nečase, Cyrila Svobodu
a Jiřího Dolejše. Změny tedy tentokrát nemají stranický charakter, týkají se politiků z různých stran.

Poprvé byli do sledování popularity zařazeni předsedové stranických poslaneckých klubů. Výzkum ukázal, že tyto politiky, vyjma předsedkyně klubu SZ Kateřiny Jacques, nejméně třetina občanů nezná. Nejlépe veřejnost hodnotí předsedu poslaneckého klubu ČSSD Michala Haška, u něhož je podíl příznivých a nepříznivých názorů (i neznalosti) v podstatě vyrovnaný. Zřetelně kritičtější je hodnocení Pavla Severy z KDU-ČSL a Pavla Kováčika z KSČM i Petra Tluchoře z ODS a zejména už zmíněné Kateřiny Jacques.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
politici, popularita