Popularita politických osobností v říjnu 2016

Říjnový průzkum STEM se uskutečnil bezprostředně po krajských a senátních volbách. V porovnání s květnovým průzkumem nezjišťujeme u žádného politika či političky zařazených do zkoumání významnější zvýšení podílu pozitivních názorů. Právě naopak, u většiny osobností je patrné oslabení pozitivních hodnocení, nejvýraznější je v případě ministra vnitra M. Chovance. Nejlépe hodnoceným politikem je stále ministr financí A. Babiš. Na druhém místě je znovu ministr obrany M. Stropnický, těsně následován premiérem B. Sobotkou. Do popředí žebříčku se vrátil T. Okamura, je na místě čtvrtém.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 13. až 21. října 2016. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1054 respondentů.

Výzkum popularity STEM se již od roku 1993 zaměřuje na předsedy či místopředsedy parlamentních politických stran a rovněž na všechny členy české vlády.

Poslední průzkum proběhl několik dní po krajských a senátních volbách ve specifické povolební situaci (ohlas událostí následujících po schůzce ministra kultury Daniela Hermana s dalajlámou a oslav výročí 28. října již neznamenal).

Předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš je i přes mírné oslabení pozitivních názorů stále nejpopulárnější osobností české politické scény. Druhé a třetí místo je dlouhodobě obsazeno premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem obrany Martinem Stropnickým. Jejich pořadí se ovšem mění, aktuálně je na druhé pozici ministr obrany, premiér je s minimálním odstupem třetí. U obou politiků došlo od května ke snížení podílu pozitivních názorů. Díky stabilnímu hodnocení se do popředí žebříčku popularity vrátil T. Okamura. Podobně jako v květnu je hodnocen i místopředseda vlády P. Bělobrádek, což pro něj znamená pátou pozici.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v říjnu 2016

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 10/2016, 1054 respondentů

Přední pozice žebříčku popularity opustil ministr vnitra M. Chovanec. Trend zlepšování posledních měsíců tím pro něj skončil. Aktuální průzkum totiž přináší u ministra vnitra výrazně nižší podíl pozitivních názorů (pokles o 20 procentních bodů).

Srovnání s květnovým průzkumem dále ukazuje oslabení pozitivních hodnocení u většiny sledovaných osobností. U některých jde jen o slabší pokles, který představuje spíše návrat k hodnotám v předchozích měsících (např. v případě M. Marksové-Tominové, M. Jurečky, R. Pelikána, J. Hamáčka, R. Brabce). Jsou však i politici, jimž povolební situace přinesla výraznější oslabení popularity: kromě zmíněného M. Chovance jde rovněž o B. Sobotku, L. Zaorálka, S. Němečka, J. Mládka. Souvislost s výsledky krajských a senátních voleb, v nichž se ČSSD nepodařilo uspět podle představ její reprezentace, je zde zřejmá.

V míře znalosti nedošlo u členů vlády k žádným změnám. Více než třetina dotázaných stále nezná R. Brabce, K. Valachovou, K. Šlechtovou, R. Pelikána a D. Hermana (schůzka s dalajlámou a následující události proběhly až po skončení průzkumu).

Již jsme se zmínili o stabilním hodnocení T. Okamury, které je v situaci všeobecného poklesu pozitivních hodnocení poměrně výjimečné. Svůj podíl na tom měl relativní úspěch Strany přímé demokracie v krajských volbách.

Dalším politickým uskupením, které v nedávných volbách zaznamenalo úspěch, je KDU-ČSL, jejíž předseda P. Bělobrádek je dlouhodobě stabilně hodnocen a nyní se řadí mezi pět nejlépe hodnocených politiků.

Jediným politikem, u kterého se podíl pozitivních názorů od května zvýšil (nepatrně, jen o 1 procentní bod), je předseda hnutí Starostové a nezávislí P. Gazdík. Ve srovnání s poklesem ostatních proto pozorujeme jeho posun vzhůru žebříčkem z dvacátého na dvanácté místo.

Pokud se zaměříme na ostatní opoziční politiky, nepozorujeme zásadní změny. Předseda KSČM V. Filip a místopředseda P. Kováčik se v hodnocení vrátili na úroveň před květnovým průzkumem. Stejně je tomu v případě předsedy ODS P. Fialy a předsedy TOP 09 M. Kalouska. Předsedu hnutí Úsvit – Národní koalice M. Lidinského stále nezná více než třípětinová většina občanů, desetina jej hodnotí pozitivně.

Místopředsedové TOP 09 a ODS M. Ženíšek a A. Udženija jsou i po zhruba půl roce v místopředsednických funkcích stále málo známými osobnostmi, více než polovina dotázaných je nezná. Zhruba desetina lidí je stejně jako v předchozích průzkumech hodnotí příznivě.

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (?)

Poř. Osobnost 2013 2014 2015 2016 2016
IX. X.* I. III. V. X. I. III. V. IX. XII. III. V. X. + X. ?
1 A. Babiš 40 47 59 62 66 71 72 64 59 64 61 56 60 58 2
2 M. Stropnický 54 55 57 55 52 51 50 56 51 51 43 4
3 B. Sobotka 45 47 56 56 51 56 63 54 58 56 56 50 53 42 3
4 T. Okamura 46 49 58 52 48 49 46 30 33 29 37 34 38 38 4
5 P. Bělobrádek 20 28 31 35 36 39 40 38 39 39 35 36 36 35 13
6 L. Zaorálek 41 43 40 35 39 41 40 38 38 40 41 43 33 10
7 M. Marksová 21 32 31 31 31 33 34 35 35 40 32 22
8 J. Faltýnek 31 31 34 33 32 35 29 35 29 31 33 32 33
9 M. Jurečka 24 24 24 31 33 31 33 32 32 31 35 31 25
10 D. Ťok 30 24 31 34 36 35 38 31 27
11 K. Šlechtová 28 28 28 30 30 34 36 31 34
12 P. Gazdík 26 25 25 26 23 22 23 23 21 30 31 29
13 V. Filip 33 31 33 29 31 31 31 26 27 27 27 29 33 30 13
14 M. Chovanec 24 24 28 37 41 46 39 42 46 53 50 52 30 12
15 R. Pelikán 19 20 25 26 27 33 27 34
16 K. Valachová 24 24 25 28 26 36
17 J. Dienstbier 58 57 55 50 49 45 38 35 30 35 33 26 8
18 J. Hamáček 29 28 28 29 28 27 31 24 37
19 R. Brabec 21 22 23 26 25 23 24 26 27 25 30 24 43
20 S. Němeček 20 25 33 28 26 26 27 28 28 33 23 29
21 J. Mládek 23 24 26 27 27 25 25 27 26 24 32 22 25
22 D. Herman 16 16 17 19 21 17 19 20 21 20 22 22 35
23 P. Fiala 23 19 22 22 19 16 18 22 21 19 24 21 22
24 P. Kováčik 26 21 22 24 21 19 19 19 18 20 25 20 32
25 M. Kalousek 14 16 14 16 14 15 13 13 14 14 13 15 12 3
26 M. Lidinský 10 13 10 63
27 M. Ženíšek 10 12 10 56
28 A. Udženija 7 10 9 63

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili.

Pořadí politiků v žebříčku je dáno přesnou procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení (na 1 desetinné místo).

* říjnové šetření 2013 bylo zaměřeno na hodnocení celostátních lídrů stran a hnutí, které kandidovaly v předčasných volbách do PSP ČR

Pramen: STEM, Trendy 2013-2016