Popularita politických osobností v Květnu 2016

Popularita politických osobností v květnu 2016

Žebříček popularity v porovnání s výzkumem v březnu naznačuje mírně lepší či stabilní hodnocení sledovaných osobností. U žádného politika či političky zařazených do průzkumu není patrné výraznější snížení podílu pozitivních názorů. Nejlépe hodnoceným politikem je stále ministr financí A. Babiš. Na druhé místo se vrátil premiér B. Sobotka. Těsně za ním jsou ministři M. Chovanec a M. Stropnický.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4. až 13. května 2016. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1292 respondentů.

Výzkum popularity STEM se již od roku 1993 zaměřuje na předsedy či místopředsedy parlamentních politických stran a rovněž na všechny členy české vlády.

Mírný pokles popularity předsedy hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše zaznamenaný v březnovém průzkumu se aktuálními daty nepotvrdil. S třípětinovou většinou příznivých hodnocení je tak Andrej Babiš s patrným náskokem stále nejlépe hodnoceným politikem. Na druhé místo se díky zlepšenému hodnocení vrátil premiér Bohuslav Sobotka. Těsně za ním jsou ministr vnitra Milan Chovanec a ministr obrany Martin Stropnický. Mírně se zlepšilo hodnocení ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, stále však zůstává s výrazným odstupem na šestém místě.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v květnu 2016

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 5/2016, 1292 respondentů

Kromě již zmíněného lepšího hodnocení předsedů nejsilnějších politických stran, hnutí ANO a ČSSD, se poněkud zlepšilo hodnocení i dalších členů vlády, M. Marksové, D. Ťoka, M. Jurečky, S. Němečka, R. Pelikána, J. Mládka, R. Brabce a K. Valachové. Z výčtu je zřejmé, že jde o členy vlády z různých koaličních stran. Ani u ostatních členů vlády nedošlo k žádnému zhoršení hodnocení, což naznačuje, že vláda jako celek je nyní veřejností vnímána relativně pozitivně. Z dalších zjištění květnového průzkumu STEM vyplývá, že více než polovina veřejnosti hodnotí práci současné vlády za poslední období příznivě.

Oproti minulému průzkumu se mírně zlepšila znalost nejméně známého člena vlády R. Brabce, dále také J. Mládka, D. Hermana a K. Valachové, stále je však nezná zhruba třetina dotázaných (v případě J. Mládka čtvrtina).

Podobně jako při hodnocení politiků vládních stran je i u politiků opozice patrné mírné zvýšení podílu příznivých hodnocení.

Mírné oslabení popularity u předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie T. Okamury z března se tedy v aktuálním výzkumu nepotvrdilo, podíl příznivých hodnocení T. Okamury je nyní na stejné úrovni jako koncem loňského roku. Mírně vyšší podíl občanů hodnotí příznivě předsedu KSČM V. Filipa a místopředsedu P. Kováčika (33 % pozitivních hodnocení, resp. 25 %). Mírně lépe je hodnocen i předseda ODS P. Fiala (24 % pozitivních hodnocení) a předseda STAN Petr Gazdík (30 %). Téměř beze změn zůstává postavení předsedy TOP 09 M. Kalouska s popularitou na úrovni 15 %. Předsedu hnutí Úsvit – Národní koalice M. Lidinského nezná třípětinová většina občanů, desetina (13 %) jej hodnotí pozitivně.

Místopředsedové TOP 09 a ODS M. Ženíšek a A. Udženija jsou stále málo známými osobnostmi, více než polovina dotázaných je nezná. Zhruba desetina lidí je hodnotí příznivě.

K aktuální zprávě o popularitě politických osobností zařazujeme ještě přehled popularity předsedů parlamentních stran podle stranických preferencí (viz graf na následující straně). Je zcela logické, že předsedy jednotlivých parlamentních stran nejpříznivěji hodnotí příznivci vlastní strany. Nejvíce „pevné“ je postavení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše mezi sympatizanty ANO (96 % pozitivních hodnocení), podobně jsou na tom i Petr Fiala (94 %) a Vojtěch Filip (91 %) u „svých“ příznivců. Naopak nejméně „pevné“ je postavení Miroslava Kalouska mezi stoupenci TOP 09 (62 %).

Na údaje v následujícím grafu se lze podívat také jako na výpověď o přijatelnosti jednotlivých lídrů v elektorátech ostatních stran. Nejlépe je u stoupenců jiných stran hodnocen předseda vlády Bohuslav Sobotka, kterého hodnotí pozitivně nadpoloviční většina příznivců všech stran s výjimkou ODS. Andreje Babiše velmi příznivě hodnotí sympatizanti koaličního partnera ČSSD, u ostatních stran (kromě ODS) je rovněž podíl příznivých hodnocení nezanedbatelný.

Z grafu je patrná názorová spřízněnost mezi obcemi příznivců ODS a TOP 09 v hodnocení Petra Fialy a Miroslava Kalouska. Vyniká též jistá izolovanost komunistů při hodnocení Vojtěcha Filipa.

Popularita předsedů parlamentních stran podle stranických preferencí

(% příznivých hodnocení)

Pramen: STEM, Trendy 5/2016, 1292 respondentů

Poznámka: Údaje za stoupence ODS, TOP 09 a KDU-ČSL jsou vzhledem k jejich nízkému počtu v souboru
pouze orientační.

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (?)

Poř. Osobnost 2013 2014 2015 2016 2016
V. IX. X.* I. III. V. X. I. III. V. IX. XII. III. V. + V. ?
1 A. Babiš 40 47 59 62 66 71 72 64 59 64 61 56 60 2
2 B. Sobotka 47 45 47 56 56 51 56 63 54 58 56 56 50 53 2
3 M. Chovanec 24 24 28 37 41 46 39 42 46 53 50 52 11
4 M. Stropnický 54 55 57 55 52 51 50 56 51 51 3
5 L. Zaorálek 42 41 43 40 35 39 41 40 38 38 40 41 43 8
6 M. Marksová 21 32 31 31 31 33 34 35 35 40 21
7 T. Okamura 46 49 58 52 48 49 46 30 33 29 37 34 38 4
8 D. Ťok 30 24 31 34 36 35 38 26
9 K. Šlechtová 28 28 28 30 30 34 36 31
10 P. Bělobrádek 20 28 31 35 36 39 40 38 39 39 35 36 36 13
11 M. Jurečka 24 24 24 31 33 31 33 32 32 31 35 24
12 S. Němeček 20 25 33 28 26 26 27 28 28 33 27
13 J. Faltýnek 31 31 34 33 32 35 29 35 29 31 33 30
14 J. Dienstbier 58 57 55 50 49 45 38 35 30 35 33 7
15 V. Filip 30 33 31 33 29 31 31 31 26 27 27 27 29 33 11
16 R. Pelikán 19 20 25 26 27 33 30
17 J. Mládek 23 24 26 27 27 25 25 27 26 24 32 25
18 J. Hamáček 29 28 28 29 28 27 31 34
19 R. Brabec 21 22 23 26 25 23 24 26 27 25 30 37
20 P. Gazdík 25 26 25 25 26 23 22 23 23 21 30 30
21 K. Valachová 24 24 25 28 33
22 P. Kováčik 26 21 22 24 21 19 19 19 18 20 25 33
23 P. Fiala 23 23 19 22 22 19 16 18 22 21 19 24 19
24 D. Herman 16 16 17 19 21 17 19 20 21 20 22 35
25 M. Kalousek 17 14 16 14 16 14 15 13 13 14 14 13 15 3
26 M. Lidinský 10 13 60
27 M. Ženíšek 10 12 52
28 A. Udženija 7 10 55

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili.

Pořadí politiků v žebříčku je dáno přesnou procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení (na 1 desetinné místo).

* říjnové šetření 2013 bylo zaměřeno na hodnocení celostátních lídrů stran a hnutí, které kandidovaly v předčasných volbách do PSP ČR

Pramen: STEM, Trendy 2013-2016