Naše zjištění
26. 5. 2016

Popularita politických osobností v Květnu 2016

Žebříček popularity v porovnání s výzkumem v březnu naznačuje mírně lepší či stabilní hodnocení sledovaných osobností. U žádného politika či političky zařazených do průzkumu není patrné výraznější snížení podílu pozitivních názorů. Nejlépe hodnoceným politikem je stále ministr financí A. Babiš. Na druhé místo se vrátil premiér B. Sobotka. Těsně za ním jsou ministři M. Chovanec a M. Stropnický.

Žebříček popularity v porovnání s výzkumem v březnu naznačuje mírně lepší či stabilní hodnocení sledovaných osobností. U žádného politika či političky zařazených do průzkumu není patrné výraznější snížení podílu pozitivních názorů. Nejlépe hodnoceným politikem je stále ministr financí A. Babiš. Na druhé místo se vrátil premiér B. Sobotka. Těsně za ním jsou ministři M. Chovanec a M. Stropnický.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4. až 13. května 2016. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1292 respondentů.

Výzkum popularity STEM se již od roku 1993 zaměřuje na předsedy či místopředsedy parlamentních politických stran a rovněž na všechny členy české vlády.

Mírný pokles popularity předsedy hnutí ANO a ministra financí Andreje Babiše zaznamenaný v březnovém průzkumu se aktuálními daty nepotvrdil. S třípětinovou většinou příznivých hodnocení je tak Andrej Babiš s patrným náskokem stále nejlépe hodnoceným politikem. Na druhé místo se díky zlepšenému hodnocení vrátil premiér Bohuslav Sobotka. Těsně za ním jsou ministr vnitra Milan Chovanec a ministr obrany Martin Stropnický. Mírně se zlepšilo hodnocení ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, stále však zůstává s výrazným odstupem na šestém místě.

Politici s nejvyšším podílem příznivých hodnocení v květnu 2016

„Jaký je Váš názor na následující politické osobnosti?“

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Pramen: STEM, Trendy 5/2016, 1292 respondentů

Kromě již zmíněného lepšího hodnocení předsedů nejsilnějších politických stran, hnutí ANO a ČSSD, se poněkud zlepšilo hodnocení i dalších členů vlády, M. Marksové, D. Ťoka, M. Jurečky, S. Němečka, R. Pelikána, J. Mládka, R. Brabce a K. Valachové. Z výčtu je zřejmé, že jde o členy vlády z různých koaličních stran. Ani u ostatních členů vlády nedošlo k žádnému zhoršení hodnocení, což naznačuje, že vláda jako celek je nyní veřejností vnímána relativně pozitivně. Z dalších zjištění květnového průzkumu STEM vyplývá, že více než polovina veřejnosti hodnotí práci současné vlády za poslední období příznivě.

Oproti minulému průzkumu se mírně zlepšila znalost nejméně známého člena vlády R. Brabce, dále také J. Mládka, D. Hermana a K. Valachové, stále je však nezná zhruba třetina dotázaných (v případě J. Mládka čtvrtina).

Podobně jako při hodnocení politiků vládních stran je i u politiků opozice patrné mírné zvýšení podílu příznivých hodnocení.

Mírné oslabení popularity u předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie T. Okamury z března se tedy v aktuálním výzkumu nepotvrdilo, podíl příznivých hodnocení T. Okamury je nyní na stejné úrovni jako koncem loňského roku. Mírně vyšší podíl občanů hodnotí příznivě předsedu KSČM V. Filipa a místopředsedu P. Kováčika (33 % pozitivních hodnocení, resp. 25 %). Mírně lépe je hodnocen i předseda ODS P. Fiala (24 % pozitivních hodnocení) a předseda STAN Petr Gazdík (30 %). Téměř beze změn zůstává postavení předsedy TOP 09 M. Kalouska s popularitou na úrovni 15 %. Předsedu hnutí Úsvit – Národní koalice M. Lidinského nezná třípětinová většina občanů, desetina (13 %) jej hodnotí pozitivně.

Místopředsedové TOP 09 a ODS M. Ženíšek a A. Udženija jsou stále málo známými osobnostmi, více než polovina dotázaných je nezná. Zhruba desetina lidí je hodnotí příznivě.

K aktuální zprávě o popularitě politických osobností zařazujeme ještě přehled popularity předsedů parlamentních stran podle stranických preferencí (viz graf na následující straně). Je zcela logické, že předsedy jednotlivých parlamentních stran nejpříznivěji hodnotí příznivci vlastní strany. Nejvíce „pevné“ je postavení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše mezi sympatizanty ANO (96 % pozitivních hodnocení), podobně jsou na tom i Petr Fiala (94 %) a Vojtěch Filip (91 %) u „svých“ příznivců. Naopak nejméně „pevné“ je postavení Miroslava Kalouska mezi stoupenci TOP 09 (62 %).

Na údaje v následujícím grafu se lze podívat také jako na výpověď o přijatelnosti jednotlivých lídrů v elektorátech ostatních stran. Nejlépe je u stoupenců jiných stran hodnocen předseda vlády Bohuslav Sobotka, kterého hodnotí pozitivně nadpoloviční většina příznivců všech stran s výjimkou ODS. Andreje Babiše velmi příznivě hodnotí sympatizanti koaličního partnera ČSSD, u ostatních stran (kromě ODS) je rovněž podíl příznivých hodnocení nezanedbatelný.

Z grafu je patrná názorová spřízněnost mezi obcemi příznivců ODS a TOP 09 v hodnocení Petra Fialy a Miroslava Kalouska. Vyniká též jistá izolovanost komunistů při hodnocení Vojtěcha Filipa.

Popularita předsedů parlamentních stran podle stranických preferencí

(% příznivých hodnocení)

Pramen: STEM, Trendy 5/2016, 1292 respondentů

Poznámka: Údaje za stoupence ODS, TOP 09 a KDU-ČSL jsou vzhledem k jejich nízkému počtu v souboru
pouze orientační.

Dlouhodobý vývoj popularity jednotlivých politiků

Žebříček popularity politických osobností

Procentuální podíl souhrnu hodnocení „velmi příznivý“ + „spíše příznivý“ (+),

v aktuálním průzkumu také podíl lidí, kteří politika/političku neznají (?)

Poř.Osobnost20132014201520162016
  V.IX.X.*I.III.V.X.I.III.V.IX.XII.III.V. +V. ?
1A. Babiš404759626671726459646156602
2B. Sobotka47454756565156635458565650532
3M. Chovanec24242837414639424653505211
4M. Stropnický545557555251505651513
5L. Zaorálek424143403539414038384041438
6M. Marksová2132313131333435354021
7T. Okamura464958524849463033293734384
8D. Ťok3024313436353826
9K. Šlechtová2828283030343631
10P. Bělobrádek2028313536394038393935363613
11M. Jurečka242424313331333232313524
12S. Němeček2025332826262728283327
13J. Faltýnek313134333235293529313330
14J. Dienstbier58575550494538353035337
15V. Filip303331332931313126272727293311
16R. Pelikán19202526273330
17J. Mládek232426272725252726243225
18J. Hamáček2928282928273134
19R. Brabec212223262523242627253037
20P. Gazdík252625252623222323213030
21K. Valachová2424252833
22P. Kováčik262122242119191918202533
23P. Fiala23231922221916182221192419
24D. Herman161617192117192021202235
25M. Kalousek171416141614151313141413153
26M. Lidinský101360
27M. Ženíšek101252
28A. Udženija71055

Pozn.: Tučně jsou vyznačena jména politiků, kteří si v porovnání s předchozím průzkumem alespoň o 3 procentní body polepšili, kurzívou zapsaní si nejméně o 3 procentní body pohoršili.

Pořadí politiků v žebříčku je dáno přesnou procentní hodnotou součtu příznivých hodnocení (na 1 desetinné místo).

* říjnové šetření 2013 bylo zaměřeno na hodnocení celostátních lídrů stran a hnutí, které kandidovaly v předčasných volbách do PSP ČR

Pramen: STEM, Trendy 2013-2016

Sdílet

Popularita politiků
politici, popularita