Naše zjištění
28. 12. 2009

Popularita osobností, jenž na české politické scéně působí nebo působily v uplynulých dvaceti letech

Přínos Václava Havla pro rozvoj naší země hodnotí příznivě téměř tři čtvrtiny občanů, přínos Václava Klause, Josefa Luxe a Otakara Motejla dvě třetiny. Negativně občané nejčastěji hodnotí přínos Stanislava Grosse. Někteří populární politici 90. let už jsou pro velkou část veřejnosti, zejména mladé lidi, neznámí – platí to hlavně o Pavlu Mertlíkovi a Janu Stráském.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2009

VYDÁNO DNE 28.12.2009

RETROSPEKTIVA POLITICKÝCH OSOBNOSTÍ 1989-2009:

NEJVÍCE OBČANÉ OCEŇUJÍ PŮSOBENÍ

V. HAVLA, DÁLE V. KLAUSE, J.  LUXE A O. MOTEJLA

Přínos Václava Havla pro rozvoj naší země hodnotí příznivě téměř tři čtvrtiny občanů, přínos Václava Klause, Josefa Luxe a Otakara Motejla dvě třetiny. Negativně občané nejčastěji hodnotí přínos Stanislava Grosse. Někteří populární politici 90. let už jsou pro velkou část veřejnosti, zejména mladé lidi, neznámí – platí to hlavně o Pavlu Mertlíkovi a Janu Stráském.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-9. prosince 2009. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1260 respondentů.

Společnost STEM se pravidelně a dlouhodobě věnuje sledování popularity českých politiků. V souvislosti s dvacetiletím, které uplynulo od listopadu 1989, však v letošním prosincovém výzkumu svou pozornost zaměřila na ohlédnutí za osobnostmi, které na české politické scéně působí nebo působily už od počátku devadesátých let. Do šetření byli vybráni ti politici, kteří se – v různých obdobích – vesměs pohybovali na předních příčkách žebříčků popularity.

Na základě výsledků lze konstatovat, že nejpříznivěji hodnotí občané přínos bývalého prezidenta republiky Václava Havla (71 % příznivých hodnocení) a dále současného prezidenta Václava Klause, zesnulého předsedy KDU-ČSL Josefa Luxe a ombudsmana Otakara Motejla (shodně 66 %). Vysoce je hodnocen i přínos zesnulého ministra kultury Pavla Dostála (61 %). Další skupinu osobností politického života, u nichž výzkum zjistil minimálně padesát procent pozitivních názorů veřejnosti, tvoří Jiří Dienstbier, Bohuslav Sobotka, Pavel Telička, Karel Schwarzenberg, Miloš Zeman a Petra Buzková.

Zajímavý je i pohled na spodní příčky žebříčku. Vůbec nejhůře je hodnocen bývalý premiér za ČSSD Stanislav Gross. Méně než třicetiprocentní podíly příznivých hodnocení získali populární politici devadesátých let Jan Stráský, Pavel Mertlík a Jan Kalvoda. Na rozdíl od S. Grosse lze nízký podíl jejich příznivých hodnocení alespoň částečně vysvětlit tím, že značná část občanů  si na ně už nepamatuje.

V následujících grafech uvádíme nejprve pořadí zkoumaných politiků podle celkového podílu příznivých hodnocení a poté pořadí podle toho, jak velký podíl lidí tyto politiky v současné době nezná.

Pramen: STEM, Trendy 12/2009, 1260 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
političtí představitelé, popularita