Naše zjištění
11. 7. 2005

Popularita hejtmanů v krajích

Od posledních voleb do krajských zastupitelstev uplynulo více než šest měsíců. Převážná většina hejtmanů nadále zůstala ve svých funkcích. V pěti krajích navázali na práci svých předchůdců hejtmani noví. Následující zpráva přináší informace o popularitě hejtmanů v příslušných krajích a o popularitě primátora Prahy Pavla Béma.

 

INFORMACE Z VÝZKUMŮ TRENDY 2005/1 – 2005/6

POPULARITA HEJTMANŮ V KRAJÍCH

Přehled popularity hejtmanů v krajích navazuje na zprávu z prosince minulého roku. Společnost STEM pokračuje v sérii krajských výzkumů a v období leden-červen 2005 se jí podařilo sestavit rozsáhlý vzorek 10049 respondentů starších 18 let ze všech krajů České republiky.

Od posledních voleb do krajských zastupitelstev uplynulo více než šest měsíců. Převážná většina hejtmanů nadále zůstala ve svých funkcích. V pěti krajích navázali na práci svých předchůdců hejtmani noví. Následující zpráva přináší informace o popularitě hejtmanů v příslušných krajích a o popularitě primátora Prahy Pavla Béma.

V prvním čtvrtletí roku 2005 vystřídal Jana Zahradníka na první příčce žebříčku popularity hejtmanů Evžen Tošenovský, tuto pozici si udržel i v následujícím čtvrtletí. Druhé místo obsadil Jan Zahradník, následovaný Pavlem Bémem, Stanislavem Juránkem a Jiřím Šulcem.

Následující graf představuje hodnocení pěti nejpopulárnějších hejtmanů, celkové pořadí hejtmanů znázorňuje žebříček v závěru tiskové zprávy.

Pramen: STEM, Trendy 2005/4 – 2005/6

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Hejtmani, kteří se nově ujali úřadu po volbách v listopadu 2004, mají o něco menší podíl příznivých hodnocení než jejich předchůdci. Za krátkou dobu své působnosti ve funkci se ještě nestačili dostatečně zapsat do povědomí veřejnosti, čemuž odpovídá vyšší podíl lidí, kteří ve srovnání se situací v jiných krajích odpověděli, že osobu svého hejtmana neznají. Výjimkou je Petr Skokan, který v popularitě předstihl svého předchůdce Pavla Pavlíka. Petr Skokan spolu s Ivanem Kosatíkem jsou jedinými hejtmany, kterým za poslední čtvrtletí popularita ve srovnání s předchozím obdobím vzrostla.

Graf na následující stránce zachycuje vývoj popularity hejtmanů v krajích, ve kterých došlo po posledních krajských volbách k personální změně na tomto postu.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
hejtman, kraj, popularita