Naše zjištění
31. 1. 2005

Popularita hejtmanů v krajích

Tímto informačním výstupem společnost STEM zahajuje sérii tiskových zpráv srovnávajících situaci v jednotlivých krajích ČR „Občané a kraje“, které budou zveřejňovány na internetových stránkách společnosti www.stem.cz. Konkrétně popularitu hejtmanů budeme zveřejňovat celkem třikrát ročně. INFORMACE Z VÝZKUMŮ TRENDY 10/2003 – 11/2004 POPULARITA HEJTMANŮ V KRAJÍCH Přehled popularity hejtmanů v krajích vychází z dat, které sesbírala společnost STEM v období říjen 2003 až listopad 2004.

INFORMACE Z VÝZKUMŮ TRENDY 10/2003 – 11/2004

POPULARITA HEJTMANŮ V KRAJÍCH

Přehled popularity hejtmanů v krajích vychází z dat, které sesbírala společnost STEM v období říjen 2003 až listopad 2004. Společnosti STEM se tak podařilo sestavit unikátní soubor odpovědí od 23 831 respondentů. Výzkumný vzorek reprezentuje populaci České republiky i populaci jednotlivých krajů starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Tímto informačním výstupem společnost STEM zahajuje sérii tiskových zpráv srovnávajících situaci v jednotlivých krajích ČR „Občané a kraje“, které budou zveřejňovány na internetových stránkách společnosti www.stem.cz. Konkrétně popularitu hejtmanů budeme zveřejňovat celkem třikrát ročně.

Uváděné výsledky přinášejí novým hejtmanům informaci, jaké popularity dosahovali jejich předchůdci v kraji a hejtmanům, kteří po volbách pokračují ve výkonu své funkce informaci, jaké úrovně dosahovala jejich popularita mezi obyvateli jejich kraje v kulminačním bodu krajských voleb 2004.

Na prvním místě žebříčku popularity hejtmanů ve sledovaném období se umístil Jan Zahradníks příznivým hodnocením od téměř čtyř pětin populace Jihočeského kraje. Jan Zahradník v předvolebním finiši předstihl dlouhodobě nepopulárnějšího hejtmana Evžena Tošenovského (viz. tabulka na následující straně), který ale stále zůstává hejtmanem s největším podílem jednoznačně příznivých hodnocení (31 %). Obdobný nárůst popularity zaznamenáváme i v případě Jihomoravského hejtmana Stanislava Juránka.

Pozn.: Pořadí podle součtu odpovědí „velmi příznivý“ a „spíše příznivý“.

Výsledky konce roku 2004 ukazují, že popularita některých hejtmanů výrazně vzrostla především v posledním období, což bezprostředně souviselo s jejich zapojením do volebních kampaní před listopadovými krajskými volbami. Následující tabulka uvádí vývoj hodnocení všech hejtmanů zvolených za minulé volební období 2000 – 2004 a primátora Prahy Pavla Béma, který je v polovině svého funkčního období a který se tedy do předvolebního boje druhé poloviny loňského roku nezapojoval.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
hejtman, kraj, popularita