Naše zjištění
14. 10. 2005

Popularita Davida Ratha

Vzhledem k publikovaným informacím o kandidatuře Davida Ratha na post ministra zdravotnictví vlády ČR, STEM uvolňuje data o popularitě prvního muže České lékařské komory, kterou jsme zjišťovali v dubnu letošního roku. Výsledky výzkumu ukázaly, že na Davida Ratha má nepříznivý názor polovina obyvatel a naopak příznivě jej hodnotí pouze třetina občanů. Šestnáct procent populace jej nezná a není schopno jej hodnotit.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2005

 
KANDIDÁTA NA POST MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ Davida Ratha HODNOTÍ VÍCE LIDÍ NEPŘÍZNIVĚ NEŽ PŘÍZNIVĚ

 

 


Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou standardizovaných rozhovorů školenými tazateli STEM na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4. – 10. dubna 2005. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1668 občanů.

 

 Vzhledem k publikovaným informacím o kandidatuře Davida Ratha na post ministra zdravotnictví vlády ČR, STEM uvolňuje data o popularitě prvního muže České lékařské komory, kterou jsme zjišťovali v dubnu letošního roku. Výsledky výzkumu ukázaly, že
na Davida Ratha má nepříznivý názor polovina obyvatel a naopak příznivě jej hodnotí pouze třetina občanů. Šestnáct procent populace jej nezná a není schopno jej hodnotit.

 

 


Pramen: STEM, Trendy 4/2005, 1668 respondentůNegativní hodnocení Davida Ratha převažuje ve všech socidemografických skupinách populace a rozdíly v hodnocení jsou minimální. Poněkud příznivější hodnocení lze vystopovat u lidí ve věku 45 až 59 let. Naopak mírně kritičtější jsou vůči němu lidé starší 60 let. Ani politická orientace nemá na hodnocení D. Ratha velký vliv a zjištěné rozdíly jsou na hranici statistické významnosti.

 

 

 

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2005, 1668 respondentů


 

 

Pramen: STEM, Trendy 4/2005, 1668 respondentů
Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Popularita politiků
popularita