Naše zjištění
24. 4. 2003

Pomůže nám členství v EU v boji s korupcí?

S korupcí a úplatkářstvím, případně nepoctivým nabýváním majetku se potýká naše společnost dlouhá léta. Názory na tyto negativní společenské jevy se v podstatě během posledních deseti let nemění, jsou stabilní. Podíl občanů domnívajících se, že se v této zemi bohatne především nepoctivě, se od roku 1993 pohybuje na úrovni 80%.

Pomůže nám členství v EU v boji s korupcí?

Jiří Šandera

Tisková konference STEM, 1. 4. 2003

1. Korupce jako společenský problém

S korupcí a úplatkářstvím, případně nepoctivým nabýváním majetku se potýká naše společnost dlouhá léta. Názory na tyto negativní společenské jevy se v podstatě během posledních deseti let nemění, jsou stabilní. Podíl občanů domnívajících se, že se v této zemi bohatne především nepoctivě, se od roku 1993 pohybuje na úrovni 80%.

Podobně stabilní jsou i názory na úplatnost veřejných činitelů. Více než pětina populace je přesvědčena o úplatnosti téměř všech veřejných činitelů, o většině z nich to soudí zhruba polovina populace. S těmito názory koresponduje i zjištění, že více než polovina obyvatel ČR označuje problém korupce a podplácení úředníků za velmi vážný problém.

„Lidé u nás bohatnou především nepoctivým způsobem.“

  93/11 94/09 96/06 97/12 98/07 99/12 01/12
Určitě souhlasím 41 % 40 % 41 % 49 % 44 % 44 % 38 %
Spíše souhlasím 40 % 44 % 38 % 34 % 37 % 38 % 40 %
Spíše nesouhlasím 16 % 15 % 18 % 14 % 16 % 16 % 20 %
Určitě nesouhlasím 3 % 1 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 %

Pramen: STEM, Trendy 1993-2001

„Jak rozšířené je podle Vás úplatkářství v naší zemi?“

  96/10 97/10 98/10 01/12 02/11
Jsou v něm účastni téměř všichni veřejní činitelé 24 % 29 % 22 % 19 % 22 %
Je v něm účastna většina veřejných činitelů 47 % 48 % 51 % 51 % 52 %
Týká se jen malého počtu veřejných činitelů 28 % 23 % 26 % 29 % 25 %
Netýká se to téměř žádného veřejného činitele 1 % 0 % 1 % 1 % 1 %

Pramen: STEM, Trendy 1996-2002

Pramen: STEM, Trendy 1996-2002

Nepříliš optimistický pohled na neúplatnost veřejných činitelů a úředníků určitým způsobem vylepšuje přesvědčení většiny občanů (cca 80%), že s korupcí se dá do jisté míry něco dělat, ať už by šlo o pouhé omezení nebo úplné vymýcení. Dlužno podotknout, že úplné odstranění korupce předpokládají pouhá 3% občanů, pravděpodobně nenapravitelných idealistů.

Obecně skeptičtější k odstranění nebo alespoň snížení úplatkářství jsou lidé levicovějšího zaměření (zvláště pak stoupenci KSČM), s nižším dosaženým vzděláním a nižším hmotným zajištěním.

„Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vašemu názoru?“

  01/12 02/11 03/03
S rozsáhlou korupcí se v naší zemi nedá nic dělat. 10 % 14 % 15%
I když korupce bude pořád existovat, lze její úroveň trochu omezit. 43 % 52 % 49%
Úroveň korupce v naší zemi lze značně snížit. 42 % 31 % 33%
Je možné se korupce v naší zemi zcela zbavit. 5 % 3 % 3%

Pramen: STEM, Trendy 12/2001, 11/2002, 03/2003

Pramen: STEM, Trendy 3/2003,

* Hodnoty u US-DEU jsou pro velmi nízké četnosti pouze orientační.

2. Korupce a vstup ČR do Evropské unie

Zájem o informace o boji proti korupci a změny, které to může přinést pro život v této zemi, projevuje drtivá většina lidí, celkem 93% dospělé populace, z toho 60% deklaruje velký zájem.

O tom, že korupce je obecně problémem ve všech zemích včetně členských států Evropské unie, je víceméně přesvědčeno 88% populace. Toto přesvědčení je rozloženo ve všech společenských skupinách. Nevýznamný posun ke skeptičtějšímu hodnocení vykazují opět levicověji zaměření lidé.

Naději ve větší pokrok v boji s korupcí po vstupu České republiky vkládá zhruba polovina občanů, druhá polovina je skeptická. Optimisté se rekrutují spíše ze stoupenců pravicovějších stran, mají obecně optimističtější pohled na možnosti úspěšného boje s korupcí.

„Členství v EU zaručí, že v boji s úplatkářstvím v naší zemi

bude dosaženo většího pokroku než dosud.“

(odpovědi „určitě souhlasím“ a „spíše souhlasím“ v %)

Pramen : STEM, Trendy 3/2003

* Hodnoty u US-DEU jsou pro velmi nízké četnosti pouze orientační.

Z hlediska deklarované účasti v referendu o vstupu České republiky do Evropské unie se ukazuje souvislost s úmyslem účastnit se referenda (bez ohledu na kladnou nebo zápornou odpověď) a mírným očekávaným zlepšením situace v boji proti korupci po vstupu do EU.

Tato souvislost se projevuje markantně u „eurooptimistů“ – těch, kteří jsou přesvědčeni, že členství v EU zaručí větší pokrok v boji s úplatkářstvím. Drtivá většina z nich (cca 89%) bude podle svého vyjádření volit pro vstup do Evropské unie.

Účast v referendu o vstupu do EU a názory na úplatkářství

Pramen : STEM, Trendy 3/2003

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
Evropská unie, korupce