Naše zjištění
8. 3. 2002

Polovina lidí má z vývoje po listopadu 1989 smíšené pocity

Naprostá většina lidí, téměř 90 %, si myslí, že po listopadu 1989 došlo k „zásadní změně“, bilance polistopadového vývoje však vyvolává nejčastěji smíšené pocity. Nespokojených lidí je poněkud více než spokojených, v porovnání s rokem 2000 se však poměr obou skupin téměř vyrovnal. Spokojenost s celkovým vývojem po listopadu 1989 převažuje mezi pravicově orientovanými lidmi, zejména mezi stoupenci ODS.

Informace z výzkumu Trendy 2/2001

Polovina lidí má z vývoje po listopadu 1989 smíšené pocity

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-7. února 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1641 občanů.

Kromě přímého porovnání současného režimu a toho, který v naší zemi byl před rokem 1989, se vyjadřují občané také k tomu, zda se podle nich po listopadu 1989 vůbec něco změnilo a bilancují své celkové pocity z dosavadního vývoje po obnovení demokratického režimu u nás.

Naprostá většina lidí, téměř 90 %, mluví po listopadu 1989 o „zásadní změně“, bilance polistopadového vývoje však vyvolává nejčastěji smíšené pocity. Nespokojených lidí je poněkud více než spokojených, v porovnání s rokem 2000 se však poměr obou skupin téměř vyrovnal.

„Podle některých lidí přinesl současný režim od roku 1989 zásadní změny v životě lidí, podle jiných se nic zvláštního nestalo, přinesl pro lidi jen menší nebo skoro žádné změny. S kterým z těchto názorů spíše souhlasíte ?“

  97/02 99/02 00/02 01/02
Přinesl zásadní změny 87 % 85 % 88 % 86 %
Jen menší nebo žádné změny 13 % 15 % 12 % 14 %

Pramen: STEM, Trendy 1997-2001

 „Zamyslíte-li se nad vývojem u nás v posledních xx letech,

tj. od listopadu 1989, pociťujete Vy osobně:“

  97/02 00/02 01/02
Velmi výrazné uspokojení 4 % 1 % 2 %
Dostatečné uspokojení 19 % 15 % 20 %
Smíšené pocity, dobré i špatné 47 % 47 % 50 %
Převažující nespokojenost 21 % 27 % 20 %
Velmi výraznou nespokojenost 9 % 10 % 8 %

Pramen: STEM, Trendy 1997-2001

Pro mnohé lidi, kteří říkají, že po listopadu 1989 se nic nezměnilo, je tato odpověď jen jiným vyjádřením trvalé nespokojenosti („minulý režim byl mizerný a nic se na tom nezměnilo“).

 „Zamyslíte-li se nad vývojem u nás v posledních xx letech,

tj. od listopadu 1989, pociťujete Vy osobně:“

  Zásadní změna po 1989 Nic se nezměnilo
Velmi výrazné uspokojení 3 % 0 %
Dostatečné uspokojení 21 % 5 %
Smíšené pocity, dobré i špatné 50 % 52 %
Převažující nespokojenost 19 % 31 %
Velmi výraznou nespokojenost 7 % 12 %

Pramen: STEM, Trendy 2/2001

Spokojenost s celkovým vývojem po listopadu 1989 převažuje mezi pravicově orientovanými lidmi, zejména mezi stoupenci ODS. Smíšené pocity jsou typické pro příznivce sociální demokracie, ale také Čtyřkoalice. Velmi nespokojeni jsou s vývojem po roce 1989 především voliči KSČM a také lidé, kteří by volit nešli.

Pramen: STEM, Trendy 2/2001

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
spokojenost, vývoj po roce 1989