Naše zjištění
23. 3. 2001

Polovina dnešních stoupenců Čtyřkoalice jsou posily od roku 1998

Na české politické scéně nedochází v posledních měsících k dramatickým změnám v síle hlavních stran, mnoho lidí však již by dnes volilo jinou stranu než v roce 1998. Jádro Čtyřkoalice svou volbu nezměnilo. Z lidí, kteří v roce 1998 volili KDU-ČSL, US či DEU (ODA se voleb nezúčastnila), by dnes volilo některou z členských stran Čtyřkoalice či přímo Čtyřkoalici 87% osob.

Informace z výzkumu Trendy 3/2001

Polovina dnešních stoupenců Čtyřkoalice jsou posily od roku 1998

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5.-12. března 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 2075 občanů.

Na české politické scéně nedochází v posledních měsících k dramatickým změnám v síle hlavních stran. To však neznamená, že se nezměnila volba lidí od posledních voleb do Poslanecké sněmovny v červnu 1998. V tomto ohlédnutí dva a půl roku zpátky byla hodnocena Čtyřkoalice jako jediný subjekt (tj. KDU-ČSL + DEU + US + ODA + „Čtyřkoalice“) – pro výsledek příštích voleb nebude rozhodující, zda lidé přesunují své sympatie uvnitř bloku stran, které podepsaly Svatováclavskou dohodu, důsledky mají jen přesuny z tohoto bloku navenek.

Z první tabulky vyplývá, že jádro Čtyřkoalice svou volbu nezměnilo. Z lidí, kteří v roce 1998 volili KDU-ČSL, US či DEU (ODA se voleb nezúčastnila), by dnes (v odpovědi na otevřenou otázku) volilo některou z členských stran Čtyřkoalice či přímo Čtyřkoalici 87% osob. Ještě stabilnější voličskou základnu mají komunisté, kteří si uchovali prakticky celý tábor stoupenců z roku 1998, naopak téměř polovina voličů ČSSD z června 1998 by nyní dala hlas někomu jinému nebo by volit nešla.

Druhá tabulka prozrazuje, že nejvíce nových sil získala Čtyřkoalice z řad lidí, kteří v červnu 1998 nevolili (hlavně mladých lidí, z nichž mnozí budou volit poprvé). Plných 27 % svých současných stoupenců Čtyřkoalice však odčerpala od stran opoziční smlouvy. Dalším nápadným a početným přesunem je „přestup“ někdejších sociálních demokratů ke KSČM – z dnešních příznivců KSČM dala v červnu 1998 skoro pětina hlas sociální demokracii.

K oběma tabulkám je třeba dodat, že se týkají stranických preferencí, tedy celé populace včetně občanů, které se zřejmě voleb nezúčastní (ale někteří z nich svou potenciální volbu uvedli). Tabulka proto neodhalí druhou, slabší stranu početního posílení Čtyřkoalice – poměrně nepevný vztah jejích nových stoupenců ke společnému volebnímu subjektu.

Odchody od stran od voleb v červnu 1998 – sloupcová procenta

Dnes by volil Strana, kterou volili v červnu 1998
4K celk. ODS ČSSD KSČM Nevolil
4K (celkem) 87 19 15 2 30
ODS 2 73 2 0 11
ČSSD 2 1 54 3 10
KSČM 1 1 13 93 7
Jiná strana 1 0 2 0 6
Neví 5 4 10 1 16
Nevolil by 2 2 4 1 20

Pramen: STEM, Trendy 3/2001

Příchody ke stranám od voleb 1998 – sloupcová procenta

Přišli od Strana, kterou by volili dnes
4K celk. ODS ČSSD KSČM Neví Nevoliči
4K (celkem) 47 2 2 1 10 4
ODS 15 83 2 1 11 6
ČSSD 12 2 78 18 29 14
KSČM 1 0 2 70 2 2
Jiná strana 2 0 1 1 3 1
Nevoliči 22 12 14 9 44 71
Neví 1 0 1 0 1 2

Pramen: STEM, Trendy 3/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
čtyřkoalice, politické strany, přesuny