Naše zjištění
24. 4. 2002

Politická situace: oživení před volbami

Před volbami se lidé začínají více zajímat o politické dění a začínají se v něm lépe orientovat. Lepší znalost politické scény nemusí ovšem vést k vyšší spokojenosti s ní – vzájemné střety a odklon od řešení skutečných problémů mohou u občanů vést k rozčarování. Nepřekvapí proto, že v hodnocení spokojenosti s aktuální situací registrujeme spíše pokles.

Informace z výzkumu Trendy 4/2002

Politická situace: oživení před volbami

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-8. dubna 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 2103 občanů.

Před volbami se lidé začínají více zajímat o politické dění, vztah některých z nich – těch, kteří se již rozhodli, komu dají hlas – k volené straně se upevňuje, občané se začínají poněkud lépe orientovat v současném dění. To jsou jevy v předvolebním období obvyklé, i když změny v pevnosti vztahu k volené straně či v míře znalosti politické scény nejsou příliš velké. Lepší znalost politické scény nemusí ovšem vést k vyšší spokojenosti s ní – vzájemné střety a odklon od řešení skutečných problémů mohou u občanů vést k rozčarování. Nepřekvapí proto, že v hodnocení spokojenosti s aktuální situací registrujeme spíše pokles.

Nejvíce důvodů ke spokojenosti se současným stavem politické scény mají zcela logicky obhájci vládních křesel, stoupenci ČSSD, opozice touží po změně. Nezvykle se propadla i spokojenost sympatizantů ODS, což signalizuje konec opozičněsmluvního hájení a přechod k plné volební kampani. Krajní nespokojenost stoupenců KSČM má původ v celkovém odmítnutí vývoje v posledních 12 letech. Zcela průměrně spokojeni jsou lidé váhající o své červnové volbě, zároveň však tito lidé přiznávají, jak málo se v politice orientují.

Jen 15 % dospělé české populace je se stavem politické scény spokojeno a má o ní přehled, kdežto plných 45 % lidí je s politikou u nás nespokojeno a nedokáže se v ní orientovat. Přesto i většina lidí (63 % !) z této „nevědoucí a nespokojené“ skupiny uvádí, že se dostaví k červnovým volbám do Poslanecké sněmovny. V jejich vyjádření může být určitá míra stylizace, nicméně je zřejmé, že právě tato velmi početná skupina „nespokojených politických laiků“ významným způsobem ovlivní výsledek voleb.

Pramen: STEM, Trendy 1994-2002

Pramen: STEM, Trendy 1993-2002

Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Pramen:  STEM, Trendy 4/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace, politické strany