Naše zjištění
18. 2. 2008

Pokles důvěry v armádu ČR pokračuje

Přes pokles důvěry má z domácích bezpečnostních institucí i nadále největší důvěru veřejnosti česká armáda (57 %), policii důvěřuje necelá polovina (47 %) a obecní (městské) policii 43 % lidí. Důvěra veřejnosti v policii se zvýšila už na podzim loňského roku a policie si dokázala tento nárůst důvěry udržet i na začátku roku 2008.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2008

POKLES DŮVĚRY V ARMÁDU ČR POKRAČUJE.

Přes pokles důvěry má z domácích bezpečnostních institucí i nadále největší důvěru veřejnosti česká armáda (57 %), policii důvěřuje necelá polovina (47 %) a obecní (městské) policii 43 % lidí. Důvěra veřejnosti v policii se zvýšila už na podzim loňského roku a policie si dokázala tento nárůst důvěry udržet i na začátku roku 2008.

Vysoký kredit má mezi občany České republiky mezinárodní kriminální policie INTERPOL, které důvěřuje 78 % lidí. Důvěru v NATO projevuje 55 % lidí. Vztah k této organizaci je silně ovlivňován politickou orientací a sympatiemi k politickým stranám. NATO je důvěryhodné zejména v očích pravicově orientovaných občanů,  především sympatizantů ODS.

Jednoznačně důvěryhodně je občany vnímán Hasičský sbor České republiky, kterému důvěřuje 94 % lidí bez ohledu na věk, vzdělání a ideologicko-politické zaměření.

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM. Uskutečnil se ve dnech 29.1. – 7.2. 2008 na souboru 1423 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Z únorového výzkumu STEM vyplývá, že z domácích zkoumaných bezpečnostních institucí se nejvyšší důvěře těší armáda, které vyjadřují důvěru téměř tři pětiny (57 %) občanů starších 18 let. Policii důvěřuje necelá polovina (47 %) obyvatel a obecní (městské) policii 43 % lidí. Obecní (městská) policie byla do kontinuálního výzkumu zahrnuta v říjnu loňského roku, kdy měla důvěru 40 % lidí. Další výzkumy ukáží, zda nárůst důvěry o tři procentní body během čtyř měsíců signalizuje, že si obecní (městská) policie pozvolna získává důvěru občanů.

Pramen: STEM, Trendy 2008/2, 1423 respondentů

Armáda České republiky si důvěru občanů získávala postupně v průběhu druhé poloviny 90. let. Ke konci roku 2000 jí důvěřovaly dvě třetiny lidí a tuto míru důvěry si v podstatě, i přes občasné výkyvy, zachovala až do současnosti. Sympatizanti ODS projevují armádě, stejně jako dalším zkoumaným bezpečnostním institucím, větší důvěru (65 %) než stoupenci jiných stran.

Pramen: STEM, Trendy 1994/12 – 2008/2

Také pro policii nebylo lehké přesvědčit občany o své důvěryhodnosti. Nadpoloviční důvěry dosáhla na konci roku 2000 a tu si víceméně udržovala až do podzimu 2004, kdy jsme zaznamenali pokles důvěry na dvoupětinovou hladinu. Od podzimu loňského roku se důvěra v policii opět zvýšila a drží se těsně pod padesáti procenty. 

 

Pramen: STEM, Trendy 1994/12 – 2008/2

Do výzkumu byla nově zařazena také otázka zjišťující důvěru veřejnosti v Hasičský sbor České republiky. Důvěřuje mu 94 % lidí bez ohledu na věk, vzdělání a další sociodemografické nebo politicko-ideologické charakteristiky, přičemž více než polovina lidí(57 %) volila jednoznačně kladnou odpověď.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
armáda, bezpečnost, důvěra