Naše zjištění
20. 6. 2012

Podpora rozvoje jaderné energie

Tři z pěti českých obyvatel (62 %) jsou pro další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Souběžně klesá podíl osob (nyní 48 %), podle nichž je možné produkci našich jaderných elektráren nahradit jinými zdroji. Míru podpory rozvoje jaderné energetiky posiluje zejména vědomí, že energetická závislost představuje bezpečnostní riziko.


INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2012

VYDÁNO DNE 20. 6. 2012

 

PODPORA ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY OPĚT ROSTE

 

 

 

 Tři z pěti českých obyvatel (62 %) jsou pro další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Souběžně klesá podíl osob (nyní 48 %), podle nichž je možné produkci našich jaderných elektráren nahradit jinými zdroji. Míru podpory rozvoje jaderné energetiky posiluje zejména vědomí, že energetická závislost představuje bezpečnostní riziko. Tři čtvrtiny lidí (77 %) považuje jadernou energetiku za perspektivní zdroj pro zajištění energetické soběstačnosti.

Citované výsledky pocházejí z  reprezentativního výzkumu STEM provedeného pro společnost ČEZ. STEM provedl výzkum metodou kvótního výběru ve dnech 12.–21. května 2012 na souboru 975 respondentů reprezentujících obyvatelstvo České republiky starší 18 let.

 

Názory české veřejnosti na jadernou energetiku a české jaderné elektrárny sleduje STEM již od roku 1994. Data dokládají, jak negativně poznamenaly podporu jaderné energetiky pochybnosti o dostavbě Temelína (konec tisíciletí) a o několik let později protesty českých a rakouských aktivistů poukazujících na údajnou nespolehlivost a rizika provozu Temelína a jaderných elektráren obecně. Zároveň v Evropě sílila a byla dotacemi silně podporována produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů.

V  letech 2007-2009 vlna zájmu o obnovitelné zdroje mírně opadla tak, jak se v praxi ukazovaly jejich slabiny. Podpora rozvoje jaderné energetiky u nás stoupla v roce 2009 až na hranici 70 %.

 

 

Pramen: STEM, Trendy 1994-2012Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
jaderná energetika, podpora