Naše zjištění
10. 8. 2001

Podle dvou třetin občanů by se uprchlíci měli snažit o sblížení s místními lidmi

Necelých 30 % lidí si myslí, že trvalé usídlení dvou či tří rodin uprchlíků v obci by způsobilo v ní vážné problémy. Nejsilněji se ozývají obavy z malých vsí. Poněkud výraznější obavy projevují lidé s nižším vzděláním a zejména občané levicové politické orientace, věk naproti tomu nehraje v míře obav z usídlení uprchlických rodin významnější roli.

Informace z výzkumu Trendy 6/2001

Podle dvou třetin občanů by se uprchlíci měli snažit o sblížení s místními lidmi

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4.-10. června 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1664 občanů.

Necelých 30 % lidí si myslí, že trvalé usídlení dvou či tří rodin uprchlíků v obci by způsobilo v ní vážné problémy. Nejsilněji se ozývají obavy z malých vsí (z obyvatel obcí do 1000 obyvatel ve 40 %, od 1 do 2 tisíc obyvatel 35 %). Poněkud výraznější obavy projevují lidé s nižším vzděláním a zejména občané levicové politické orientace, věk naproti tomu nehraje v míře obav z usídlení uprchlických rodin významnější roli.

Obavy z usídlení uprchlických rodin souvisejí také s tím, co si lidé myslí o chování nových osídlenců. Dvě třetiny české populace vidí správný přístup uprchlíků v tom, že se budou snažit co nejvíce o sblížení s místními obyvateli, třetina by preferovala, kdyby se uprchlíci drželi zpátky, odděleně, „nepletli se do života obce“. Ti lidé, kteří jsou pro integraci, projevují mnohem menší obavy z toho, že by noví osídlenci mohli přivodit v obci problémy.

Snaha integrovat plně uprchlíky do života obce převládá jednoznačně mezi lidmi s vyšším, zejména vysokoškolským vzděláním, prosazují ji lidé, kteří se hlásí jako k volené straně ke čtyřkoalici, ale i většina stoupenců ostatních demokratických stran. Nižší ochota začlenit uprchlíky do života obce je patrnější jen u příznivců KSČM, z nichž přes 40 % je spíše pro to, aby se uprchlíci drželi ve vlastní uzavřené komunitě. Mezi malými obcemi a městy je v otázce, jak by se měli noví uprchlíci chovat, rozdíl mnohem menší než v míře obav, že uprchlíci způsobí problémy. Obavy tedy souvisejí spíše s finančními a bytovými možnostmi obce než s obecnými názory na uprchlíky.

K uprchlíkům z různých „problémových“ oblastí světa přistupuje veřejnost zhruba stejně. To naznačuje, že česká veřejnost hodlá posuzovat nové osídlence především podle jejich chování a že nemá např. předsudky vůči obyvatelům třetího světa (v průzkumu se ovšem jednalo o „dvě, tři rodiny“, což nemusí být velkou zátěží).

„Kdyby se ve Vaší obci / městě natrvalo usadily dvě nebo tři rodiny uprchlíků z ciziny,

 myslíte si, že by to způsobilo ve Vaší obci vážné problémy ?“

Určitě ano 5 %
Spíše ano 23 %
Spíše ne 54 %
Určitě ne 18 %

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

„Kdyby se ve Vaší obci / Vašem městě natrvalo usadily dvě nebo tři rodiny uprchlíků

z ciziny, Vám osobně by více vyhovovalo, kdyby se tito uprchlíci:“

Snažili co nejvíce sblížit s místními lidmi a zapadnout mezi ostatní obyvatele 67 %
Drželi spíše zpátky a žili hlavně ve svých rodinách 33 %

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
menšiny, tolerance, uprchlíci