Naše zjištění
8. 2. 2024

Podle české veřejnosti by se legislativa upravující držení zbraní měla výrazně zpřísnit

Podle české veřejnosti by se legislativa upravující držení zbraní měla výrazně zpřísnit, podle aktuálního výzkumu STEM zastává tento názor 54 % Čechů. „Důležité je však rozlišovat, co si lidé pod výrazným zpřísněním představují. Nejde o úplný zákaz držení zbraní, protože proti němu se vyslovilo 70 % dotázaných. Naopak bezmála 81 % veřejnosti by podpořilo častější lékařské prohlídky pro držitele zbraní, a to včetně povinných psychotestů. Dále by 72 % dotázaných souhlasilo s omezením počtu zbraní, které může jeden člověk vlastnit, a 64 % by souhlasilo s omezením počtu kusů munice pro soukromé účely,“ upřesňuje analytik STEM Jiří Táborský.

Česká veřejnost je ve vztahu ke zbraním velmi obezřetná napříč sociodemografickými skupinami. Výrazné zpřísnění podmínek pro držení zbraně podporuje 54 % dotázaných a dalších 24 % za preferovanou možnost označilo „o něco zpřísnit“. Největší rozdíly v názoru na tuto otázku panují mezi různými věkovými skupinami. Největší odpůrci držení zbraní jsou ve věkové kategorii 60+ let, kde je 66 % dotázaných pro výrazné zpřísnění a dalších 16 % pro menší zpřísnění. Naopak nejliberálnější v této otázce je věková skupina 18-29 let, kde je pro výrazné zpřísnění 38 % a pro menší zpřísnění 33 %. Výrazné rozdíly lze rovněž vysledovat při dělení respondentů dle pohlaví, protože zatímco pro výrazné zpřísnění je 62% žen, u mužů jde o 45 %. Prakticky nikdo z Čechů bez ohledu na věk, pohlaví či politické přesvědčení si nepřeje výrazné uvolnění zbraňové legislativy. V celé populaci jsou pro uvolnění pouze 4%.

Pramen: STEM, Trendy 2024/1, 1057 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2024/1, 1057 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2024/1, 1057 respondentů

Data byla sbírána v průběhu ledna, kdy Poslanecká sněmovna projednávala novelu zákona o zbraních. Z toho důvodu jsme se dotazovali také na očekávání lidí ohledně povahy změn zbraňové legislativy. Ačkoli poptávka po změně zbraňové legislativy je vzhledem k výše uvedenému evidentní, ohledně očekávání panuje výrazná skepse. 52 % dotázaných se domnívalo, že dojde jen k drobným a nepříliš důležitým úpravám pravidel, a 27 % bylo toho mínění, že se nezmění nic.

Pramen: STEM, Trendy 2024/1, 1057 respondentů

Kromě samotné poptávky po změně jsme se zajímali také o to, jak lidé nahlížejí na často zmiňovaná opatření ke zpřísnění zbraňové legislativy. Jednoznačně největší podporu veřejnosti mají přísnější lékařské prohlídky včetně psychotestů, které podporuje 81 % dotázaných (součet odpovědí určitě ano a spíše ano). Na druhém místě je omezení počtu zbraní, které smí jedinec držet pro soukromé účely, což by podpořilo 72 % dotázaných. 64 % by podpořilo omezení počtu kusů střeliva, které může jedinec pro soukromé účely vlastnit, a 58 % by podpořilo omezení druhů zbraní, které smí jedinec mít, např. povolené by byly jen pistole a lovecké zbraně pro myslivce, ostatní zbraně by byly zakázané.

Naopak nízkou podporu mají oba extrémní přístupy, tj. absolutní zákaz držení zbraní pro soukromé účely i radikální uvolnění, aby měl každý svou zbraň a mohl se bránit. Pro absolutní zákaz se vyslovilo necelých 18 % dotázaných, přičemž jen necelých 8 % dotázaných uvedlo, že by bylo určitě pro, a jedenáct procent spíše pro. Podobně dopadl i opačný přístup, neboť pro možnost výrazného uvolnění trhu se zbraněmi, aby měl každý svou a mohl se bránit, se souhlasně vyjádřilo necelých 18 % dotázaných, přičemž jen necelých 8 % dotázaných uvedlo, že by bylo určitě pro a deset procent spíše pro. Prakticky stejný je také podíl odpůrců, neboť proti oběma těmto opatřením se vyslovilo cca 70 % dotázaných. Liší se pouze podíl těch, kteří bylo určitě proti a spíše proti. Zatímco určitě proti výraznému uvolnění bylo 48 % dotázaných, u striktního zákazu se určitě proti vyslovilo 40 %.

Pramen: STEM, Trendy 2024/1, 1057 respondentů

Posledním tématem, které nás v souvislosti se zbraněmi zajímalo, byl podíl lidí, kteří vlastní zbraň či o tom uvažují. Ukázalo se, že v české populaci většina lidí zbraň nemá a ani do budoucna neuvažuje o jejím pořízení. 78 % dotázaných uvedlo, že zbraň nemají a o jejím pořízení neuvažují. O pořízení další zbraně naopak uvažují jen 2 % dotázaných.

Zdroj: STEM, Trendy 2024/1, 1057 respondentů

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 18.–27. ledna 2024. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1 057 respondentů v kombinaci online a osobního dotazování (CAWI+CAPI). Výzkumná série TRENDY je hrazena jen z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

Sdílet

Domácí politika
držení zbraní, legislativa, zbraňová legislativa