Naše zjištění
13. 8. 2001

Podíl lidí, kteří by v referendu hlasovali proti našemu vstupu, vzrostl

Přesvědčených stoupenců do Unie v posledních měsících ubylo (na 40 %) a naopak nápadně vzrostl podíl lidí (nyní je proti vstupu 22 % populace), kteří by v referendu hlasovali proti našemu začlenění do Evropské unie. Podíl nerozhodných se přitom nemění a pohybuje se kolem 40 % populace.

Podíl lidí, kteří by v referendu hlasovali proti našemu vstupu, vzrostl  

 

Zpráva prezentuje výsledky reprezentativního průzkumu, který uskutečnil STEM v rámci projektu Zpětná vazba komunikační strategie České republiky před vstupem do EU, jehož řešitelem je konsorcium Sofres-Factum s.r.o. a STEM s.r.o. Tento průzkum byl proveden ve dnech 2.-9.5.2001. Dotázáno bylo 1653 občanů starších 18 let na celém území ČR. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem.

Druhý z citovaných reprezentativních průzkumů v sérii Trendy byl proveden ve dnech 4.-10.6.2001 a odpovídalo v něm 1664 občanů starších 18 let.

Přesvědčených stoupenců do Unie v posledních měsících ubylo a naopak nápadně vzrostl podíl lidí, kteří by v referendu hlasovali proti našemu začlenění do Evropské unie. Podíl nerozhodných se přitom nemění a pohybuje se kolem 40 % populace.

Pohled na časové srovnání ukazuje, že pokles počtu rozhodných stoupenců vstupu se sice výrazně snížil v porovnání s říjnem 2000, ale v dlouhodobém horizontu není současný podíl mimořádnou hodnotou. Naproti tomu vzestup podílu rozhodných odpůrců integrace v posledním půl roce je dosud nevídaný. V současné době mají navrch nad obhájci vstupu ve věkové skupině nad 60 let (také mezi důchodci) a mezi lidmi se základním vzděláním – a samozřejmě mezi stoupenci KSČM, mezi nimiž jsou jasné hlasy pro vstup do Evropské unie v naprosté menšině. Poměr rozhodných hlasů pro vstup a proti němu se však povážlivě v posledních měsících vyrovnává i v řadách příznivců vládní ČSSD.

Hlasů proti vstupu do Evropské unie přibylo v letošním roce ve všech věkových skupinách. Zdá se, že poměrně „nejodolnější“ vůči vlně rostoucího nesouhlasu jsou lidé s vyšším vzděláním a ti, kteří by hlasovali pro integraci naší republiky do Evropské unie „z principu“ (jde zejména o stoupence Unie svobody a o lidi, kteří by spontánně volili čtyřkoalici).

Pramen: STEM, Trendy 1996-2001

Pramen: STEM, Trendy 10/2000, 3/2001, 5/2001

V červnovém průzkumu v sérii Trendy byla poněkud změněna metodika otázky – respondenti dostali na výběr pouze dvě odpovědi, nikoli „nevím“. Podíl lidí, kteří se nedokázali jednoznačně vyslovit, v porovnání s květnem 2001 klesl, nicméně čtvrtina populace jasné stanovisko k našemu vstupu do EU není ochotna či nedokáže uvést. Zároveň se potvrdilo, že podíl hlasů proti vstupu do Unie se v porovnání s přelomem let 2000 / 2001 zřetelně zvýšil.

„Kdyby se nyní konalo referendum o vstupu ČR do EU, jak byste hlasoval(a)?“

  01/05 („nevím“ nabídnuto) 01/06 („nevím“ nenabídnuto)
Pro vstup 40 % 46 %
Proti vstupu 22 % 28 %
Nejsem rozhodnut, nevím 38 % 26 %

Pramen: STEM, Trendy 5,6/2001

K růstu nesouhlasu s integrací českého státu do Evropské unie došlo prakticky ve všech skupinách obyvatelstva. Nelze tedy říci, že by se opatřeními ze strany Evropské unie cítila ohrožena jen určitá část populace.

Pramen: STEM, Trendy 6/2001, „nevím“ nebylo nabídnuto jako varianta odpovědi

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, politická orientace