Naše zjištění
16. 12. 2005

POČTY DĚTÍ V ÚSTAVECH POVAŽUJE VEŘEJNOST ZA VELKÝ PROBLÉM

Zajištění náhradní péče o děti, které z různých důvodů nemohou žít ve své vlastní biologické rodině, vnímá velká část veřejnosti kriticky. Za velký problém považují lidé již samotné počty dětí, kterým se nedostalo šance vyrůstat v rodinném prostředí, a které zůstávají v péči ústavních zařízení.

Informace z výzkumu stem trendy 10/2005

Počty dětí v ústavech považuje veřejnost
za velký problém

Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-7. října 2005 na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1540 dotázaných.

Zajištění náhradní péče o děti, které z různých důvodů nemohou žít ve své vlastní biologické rodině, vnímá velká část veřejnosti kriticky. Za velký problém považují lidé již samotné počty dětí, kterým se nedostalo šance vyrůstat v rodinném prostředí, a které zůstávají v péči ústavních zařízení. Nemalá část veřejnosti je přesvědčena, že v tomto ohledu je situace u nás v porovnání s jinými státy horší a podíly dětí, žijících v různých ústavech, jsou nadprůměrně vysoké.

Pramen: STEM, Trendy 10/2005, 1540 respondentů

Oba uvedené názory na počty dětí v ústavní péči jsou z mnoha hledisek universální. Stejně kritičtí jsou mladí jako starší lidé, osoby se základním i vyšším (včetně vysokoškolského) vzděláním. Jisté rozdíly jsou mezi muži a ženami, ženy projevují v tomto ohledu více citlivosti a poněkud častěji jsou přesvědčeny, že podíl dětí zůstávajících v ústavní péči je
u nás velký problém, a to i v porovnání s jinými státy. Ani v případě rozdílů mezi muži a ženami nejde ovšem o nijak výrazné odchylky (za velký problém považuje podíl dětí v ústavní péči 60 % mužů a 68 % žen), nicméně jde o trend, který se projevuje i v mnoha dalších postojích k pěstounské péči, a proto stojí za zmínku.

Pozornost si zaslouží i jisté rozdíly v názorech stoupenců některých politických stran, i ty jsou pro celkové mínění o problémech pěstounské péče příznačné. Od průměru celé populace se zřetelněji odlišují příznivci dvou stran – křesťanských demokratů a komunistů. Potenciální voliči KDU-ČSL patří k lidem, kteří jsou o problémovosti podílu dětí vyrůstajících v ústavech přesvědčeni vůbec nejčastěji, stoupenci KSČM naopak nejméně často. I v případě komunistických voličů ovšem kritický postoj k této otázce převládá (73 % příznivců KDU-ČSL a 58 % potenciálních voličů KSČM).

Zjevná shoda ve všech skupinách obyvatel, tentokrát z toho ani stoupence obou zmíněných stran nevyjímaje, panuje rovněž v hodnocení úsilí vlády a úřadů o zajištění náhradní rodinné péče pro co největší část opuštěných dětí. To je opět značně kritické.

„Myslíte si, že vláda a úřady se dostatečně snaží, aby co nejvíce dětí žilo
v rodinách a nikoliv v ústavech?“
(%)

Pramen: STEM, Trendy 10/2005, 1540 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
děti, péče o děti, sociální skupiny