Naše zjištění
21. 1. 2010

Pocity lidí z roku 2009

Pocity lidí z uplynulého roku 2009 se znatelně liší od těch z roku předchozího. Častěji se objevuje pocit strachu, nejistoty a bezmoci. Takovéto a další pocity zklamání z předchozího roku deklaruje celkem 47 % lidí. Podíl lidí, kteří popisují uplynulý rok slovy vyjadřujícími zklamání, je navíc nejvyšší od roku 1998.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/2010

VYDÁNO DNE 21. 1. 2010

ROK 2009 BYL PRO ČECHY ZATÍM NEJHORŠÍM Z 21. STOLETÍ.

 

Pocity lidí z uplynulého roku 2009 se znatelně liší od těch z roku předchozího. Častěji se objevuje pocit strachu, nejistoty a bezmoci. Takovéto a další pocity zklamání z předchozího roku deklaruje celkem 47 % lidí. Podíl lidí, kteří popisují uplynulý rok slovy vyjadřujícími zklamání, je navíc nejvyšší od roku 1998. Spokojenost nad uplynulým rokem vyjádřilo 30 % Čechů, únavu zmiňuje necelá čtvrtina (23 %) občanů.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2. – 11. ledna 2010. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1297 respondentů.

Každoročně v lednu dává STEM lidem příležitost, aby zhodnotili, jaký pocit v nich převládá z roku, který právě skončil. Pocity lidí z roku 2009 se v porovnání s pocity z předminulého roku znatelně změnily. Mezi lidmi je více těch, kteří si s uplynulým rokem spojují pocity strachu, obav, nejistoty a bezmocnosti. Právě strach a nejistoty jsou nejrozšířenější pocity a uplynulý rok si s nimi spojuje třetina obyvatel (33 %). Příčinou je zřejmě nestabilita domácí politické scény v uplynulém roce a  ekonomická krize, jejíž důsledky v minulém roce pocítili i občané ČR.  Na druhou stranu ubylo zejména těch, kterým představa minulého roku navozuje pocit vyrovnanosti.

„Jaké máte převládající pocity z minulého roku? Z následujících odpovědí vyberte pouze jednu, samozřejmě tu, která nejlépe vystihuje Vaše pocity.“

Textové pole: Spokojenost

 

Pramen: STEM, Trendy 1/2009, 1258 respondentů, Trendy 1/2010, 1297 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, pocity