Naše zjištění
1. 6. 2012

Pochybnosti o demokratickém fungování EU

Jen menšina občanů (38 %) si myslí, že EU funguje demokraticky, ještě méně (25 %) je těch, podle nichž funguje efektivně. Alespoň orientační přehled o tom, co patří do kompetence národních vlád a co do pravomoci orgánů EU, má 30 % občanů ČR. Od loňska se tyto výsledky prakticky nezměnily.INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2012  VYDÁNO DNE 31. 5.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2012

 VYDÁNO DNE 31. 5. 2012

 POCHYBNOSTI VĚTŠINY ČESKÉ VEŘEJNOSTI  O DEMOKRATICKÉM FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE I O EFEKTIVNOSTI JEJÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘETRVÁVAJÍ

 

Jen menšina občanů (38 %) si myslí, že EU funguje demokraticky, ještě méně (25 %) je těch, podle nichž funguje efektivně. Alespoň orientační přehled o tom, co patří do kompetence národních vlád a co do pravomoci orgánů EU, má 30 % občanů ČR. Od loňska se tyto výsledky prakticky nezměnily.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. dubna 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084 respondentů.

Problematikou veřejného mínění o evropské integraci se STEM zabývá systematicky už od 90. let minulého století. Aktuální výzkum na toto téma ukazuje, že mínění českých občanů o fungování Evropské unie momentálně není příliš valné. Sotva dva z pěti občanů si myslí, že Evropská unie funguje na základě demokratických principů (38 %). V názoru na efektivitu jejího fungování je veřejnost ještě o něco kritičtější. O tom, že fungování EU je efektivní, je přesvědčena jen čtvrtina lidí (25 %).


 

 

Pramen: STEM, Trendy 04/2012, 1084 respondentůSoubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokratické fungování, Evropská unie, pochybnosti