Naše zjištění
4. 5. 2001

Po dvou letech v NATO: více prestiže pro ČR, ale plnohodnotným členem nejsme

Dva roky po přijetí do Severoatlantické aliance zhruba dvě třetiny lidí uznávají, že vstup naší republiky do NATO byl správným krokem a téměř stejný podíl dospělé populace se domnívá, že se přijetím za člena NATO zvýšila mezinárodní prestiž našeho státu, zároveň však sílí mezi českou veřejností pocit, že nejsme plnohodnotným, rovnocenným partnerem silnějších členských zemí Severoatlantické aliance.

Informace z průzkumu Trendy 4/2001

Po dvou letech v NATO: více prestiže pro ČR, ale plnohodnotným členem nejsme

 

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-8. dubna 2001. Odpovědělo 1749 respondentů starších 18 let, vybraných metodou kvótního výběru na území celé České republiky.

V březnu uplynuly dva roky od našeho přijetí do Severoatlantické aliance. Jak jsme si podle našich občanů jako nový člen NATO vedli? Obraz je to dosti rozporuplný. Na jedné straně zhruba dvě třetiny lidí uznávají, že vstup naší republiky do NATO byl správným krokem a téměř stejný podíl dospělé populace se domnívá, že se přijetím za člena NATO zvýšila mezinárodní prestiž našeho státu, zároveň však sílí mezi českou veřejností pocit, že nejsme plnohodnotným, rovnocenným partnerem silnějších členských zemí Severoatlantické aliance. Nejlépe to vynikne v jednoduché typologii (prestiž / plnohodnotné členství) – již téměř čtvrtina lidí uznává, že naše mezinárodní prestiž vzrostla, ale zároveň pociťuje, že nejsme plnohodnotným členem NATO. Naprostá většina lidí z této skupiny (zhruba 4/5) souhlasí se vstupem do NATO, otázkou však je, jak naše neplnohodnotné členství přijímají – někteří s nelibostí (měli bychom se více angažovat), jiní možná trpně (pro jistotu je dobře, že jsme v NATO, ale stejně nám zase někdo poroučí) či dokonce s úlevou (nevadí, aspoň po nás nic nechtějí).

„Zvýšilo členství v NATO naši mezinárodní prestiž?“

  00/04 01/04
Určitě ano 17 % 19 %
Spíše ano 41 % 43 %
Spíše ne 31 % 29 %
Určitě ne 11 % 9 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2000, 4/2001

 „Myslíte si, že jsme plnohodnotným členem NATO?“

  00/04 01/04
Určitě ano 12 % 10 %
Spíše ano 34 % 33 %
Spíše ne 38 % 41 %
Určitě ne 16 % 16 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2000, 4/2001

 

Myslíte si, že jsme plnoh. členem NATO? Zvýšilo členství v NATO naši mezinárodní prestiž?
ANO NE
ANO 42 % 4 %
NE 16 % 38 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2000

Myslíte si, že jsme plnoh. členem NATO? Zvýšilo členství v NATO naši mezinárodní prestiž?
ANO NE
ANO 39 % 4 %
NE 23 % 34 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

„Souhlasíte s členstvím České republiky v NATO?“*

  98/03 98/12 99/04 99/09 00/09 00/12 01/04
Rozhodně souhlasím 30 % 26 % 26 % 27 % 23 % 24 % 24 %
Spíše souhlasím 27 % 31 % 31 % 31 % 37 % 41 % 40 %
Spíše nesouhlasím 19 % 18 % 19 % 17 % 16 % 16 % 16 %
Rozhodně nesouhlasím 11 % 15 % 17 % 17 % 12 % 8 % 8 %
Nevím, nedovedu to posoudit 5 % 10 % 7 % 8 % 12 % 11 % 12 %

Pramen: STEM, Trendy 1998-2001, *- do 98/12 otázka „se vstupem ČR do NATO“

Nadále platí, že obhájci našeho členství v NATO jsou především stoupenci pravicových stran, lidé s vyšším vzděláním a příslušníci mladších generací. Zcela přirozeně pak také tyto skupiny populace se mnohem častěji než voliči levice, lidé starší a s nižším vzděláním domnívají, že vstupem do Aliance se posílila naše mezinárodní prestiž a že jsme důstojným partnerem ostatních členských států NATO. Otázka členství v Severoatlantické alianci je jednoznačně otázkou politickou, která jasně odděluje stoupence KSČM od příznivců demokratických stran.

Faktem však je, že v otázkách kvality našeho členství (zda se zvýšila naše mezinárodní prestiž a zvláště při hodnocení, zda jsme plnohodnotným členem Severoatlantické aliance) se v těch skupinách populace, které jsou nejpevnějšími zastánci naší integrace do Aliance, začínají objevovat ve větší míře než v minulých letech pochybnosti. Může to být jak projev nesouhlasu těchto lidí s nedostatečným zapojením České republiky do sil a do akcí NATO, tak i ohlas některých afér a nedostatků, které se v poslední době objevily právě v resortu obrany.

Pramen: STEM, 4/2001, 4K – lidé, kteří odpovídají „čtyřkoalice“ na otevřenou otázku, koho by volili

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
mezinárodní prestiž ČR, NATO