Naše zjištění
13. 1. 2009

Pevnost naší demokracie a její záruky

Necelá polovina občanů (48 %) se domnívá, že parlamentní volby jim umožňují ovlivnit rozhodování o vývoji země a o něco méně lidí (45 %) spatřuje záruku demokratické politiky v našich současných politických stranách. Dvě třetiny občanů (66 %) stále pokládají naši demokracii za křehkou. Skeptické názory na volby a politické strany jako záruky demokracie sdílejí spíše lidé levicově orientovaní, především stoupenci KSČM.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2008

DVACET LET PO ZMĚNĚ REŽIMU SE STÁLE DVĚ TŘETINY OBČANŮ OBÁVAJÍ O OSUD NAŠÍ DEMOKRACIE.

Necelá polovina občanů (48 %) se domnívá, že parlamentní volby jim umožňují ovlivnit rozhodování o vývoji země a o něco méně lidí (45 %) spatřuje záruku demokratické politiky v našich současných politických stranách. Dvě třetiny občanů (66 %) stále pokládají naši demokracii za křehkou. Skeptické názory na volby a politické strany jako záruky demokracie sdílejí spíše lidé levicově orientovaní, především stoupenci KSČM. Dlouhodobě však skeptických hodnocení pevnosti naší demokracie mezi populací velmi pozvolna ubývá a za poslední čtyři roky se rovněž snížil podíl lidí, pro které parlamentní volby zárukou demokracie nejsou. Na druhé straně, od roku 2006 klesl podíl občanů, kteří vnímají politické strany jako záruku demokratické politiky v ČR (z 52 % na 45 %).

Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 1.–8. prosince 2008 na rozsáhlém reprezentativním souboru 1282 obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

Jedním z nejfrekventovanějších výzkumných témat společnosti STEM jsou postoje veřejnosti k demokracie v naší zemi. V prosincovém výzkumu jsme zjišťovali hodnocení pevnosti demokracie v České republice a názory lidí na dvě základní demokratické pojistky – parlamentní volby a politické strany.

V české veřejnosti stále převažují občané, kteří se obávají, že demokracie je v naší zemi křehká a může být snadno ohrožena. Myslí si to dvě třetiny lidí, přičemž 21 % vyjadřuje takovou obavu velmi silně. Míra obav o osud naší demokracie stoupá s věkem, takže největší optimismus vyjadřuje v tomto ohledu mladá generace, ale i u ní obavy převažují. Žádné další průkazné rozdíly mezi sociodemografickými skupinami, ani mezi skupinami podle stranických preferencí jsme nezjistili.

„Demokracie v České republice je křehká a může být snadno ohrožena.“ (%)

Pramen: STEM, Trendy 2008/12, 1282 respondentů

Jsou současné české politické strany zárukou demokratické politiky? Mírně nadpoloviční většina populace (55 %) si to nemyslí, přičemž 15 % lidí takový názor zcela odmítá. O tom, že současné politické strany demokratickou politiku v naší zemi garantují, je přesvědčeno 45 % občanů, ale jen 6 % z nich nemá v této otázce žádné pochybnosti.

„Současné politické strany v České republice jsou zárukou demokratické politiky.“ (%)

Pramen: STEM, Trendy 2008/12, 1282 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie