Naše zjištění
4. 12. 2006

Pevní stoupenci ODS by zvolili předsedou opět Mirka Topolánka

Těsně před volebním kongresem ODS položil STEM občanům otázku, kterého z představitelů nejsilnější strany z červnových parlamentních voleb by zvolili do jejího čela. Dotázaní mohli vybírat ze šesti čelných reprezentantů ODS – předsedy a pěti místopředsedů.

Informace z výzkumu STEM Trendy 11/2006

Pevní stoupenci ODS by zvolili předsedou opět
Mirka Topolánka

 
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. listopadu 2006. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1554 respondentů.

Těsně před volebním kongresem ODS položil STEM občanům otázku, kterého z představitelů nejsilnější strany z červnových parlamentních voleb by zvolili do jejího čela. Dotázaní mohli vybírat ze šesti čelných reprezentantů ODS – předsedy a pěti místopředsedů.

Mezi respondenty listopadového průzkumu STEM bylo 546 sympatizantů ODS, z nichž se nejvíce přiklonilo k opětovné volbě Mirka Topolánka. S malým odstupem se za ním umístil pražský primátor Pavel Bém, zatímco některého ze čtyř dalších místopředsedů (Petra Nečase, Miroslavu Němcovou, Petra Bendla, Ivana Langera) by za předsedu ODS doporučilo zvolit pouze 5-7 % stoupenců této strany.

Pramen: STEM, Trendy 11/2006, 1554 respondentů, graf zahrnuje jen odpovědi 546 sympatizantů ODS

Volbu Mirka Topolánka doporučují zejména pevní stoupenci ODS – lidé, kteří označili svůj vztah k ODS za velmi silný anebo poměrně silný. Mezi vlažnými sympatizanty ODS (spíše slabý nebo velmi slabý vztah k ODS) mají převahu stoupenci Pavla Béma.

Velmi podobný rozdíl je mezi sympatizanty ODS, kteří jsou pevně odhodláni jít k volbám (jsou spíše pro Topolánka), a příznivci ODS, kteří by volit zřejmě nešli anebo o své účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny pochybují (mezi nimi je více hlasů pro pražského primátora).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
ODS, politické strany, političtí představitelé, volby