Naše zjištění
2. 3. 2007

Pevné politické přesvědčení

Zhruba 60 % lidí o sobě tvrdí, že mají pevné politické přesvědčení. To je hodnota velmi stabilní, prakticky neměnná od roku 1995, kdy STEM tuto otázku poprvé položil.

Informace z výzkumu STEM Trendy 2/2007

PEVNÉ POLITICKÉ PŘESVĚDČENÍ MAJÍ LIDÉ,

KTEŘÍ SE HLÁSÍ K JASNÉ PRAVICI, ANEBO K JASNÉ LEVICI

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který byl proveden metodou osobních rozhovorů ve dnech 1.– 8. února 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1222 respondentů.

Zhruba 60 % lidí o sobě tvrdí, že mají pevné politické přesvědčení. To je hodnota velmi stabilní, prakticky neměnná od roku 1995, kdy STEM tuto otázku poprvé položil.

Pramen: STEM, Trendy 2/2007, 1222 respondentů starších 18 let

          Pramen: STEM, Trendy 1995-2007

Nemění se vůbec ani to, že pevné politické přesvědčení mají především lidé, kteří se na politické škále zařazují ke krajům politického spektra, tedy k jasné pravici nebo k jasné levici. Logickým důsledkem pak je, že pevnější politické přesvědčení mají sympatizanti těch stran, které se k levicovému respektive pravicovému názoru ve svém programu jednoznačně hlásí, tedy KSČM a ODS.

Pevnost politického přesvědčení jde ruku v ruce s intenzitou vztahu k volené straně.

Vztah není ovšem absolutní – část lidí, kteří mají určitý pevný politický názor, nenachází v nabídce současných politických stran žádnou takovou, která by splňovala beze zbytku jejich představy, a naopak – pevný vztah některých sympatizantů k určité politické straně nemusí být založen na politickém přesvědčení, ale třeba na obdivu k politickému vůdci této strany, na tradici, s níž jeho rodina stranu volí apod.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace, politické přesvědčení