Naše zjištění
7. 7. 2001

Parlament pracuje podle lidí hůře než vláda

Do roku 1997 se podíl lidí, kteří hodnotili práci parlamentu jako velmi dobrou nebo poměrně dobrou, pohyboval mezi 35-40 %, po krizi v roce 1997 se podíl příznivých hodnocení snížil na necelou čtvrtinu. V současnosti můžeme registrovat mírné zlepšení, přesto je parlament hodnocen stále výrazně hůře než vláda. Podrobnější analýza potvrzuje, že rozdílně hodnotí práci vlády a parlamentu voliči levice.

Informace z výzkumu Trendy 6/2001

Parlament pracuje podle lidí hůře než vláda

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4.-10. června 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1664 občanů.

Svůj názor na práci parlamentu vyjadřovali občané v průzkumech STEM již v době, kdy horní parlamentní komora nebyla naplněna, a hodnotili tedy pouze Poslaneckou sněmovnu. Od konce roku 1996 se termín „parlament“  může vztahovat na jeho obě komory, nicméně pro veřejnost je stále „hlavním“ parlamentem Poslanecká sněmovna.

Do roku 1997 se podíl lidí, kteří hodnotili práci parlamentu jako velmi dobrou nebo poměrně dobrou, pohyboval mezi 35-40 %, po krizi v roce 1997 se podíl příznivých hodnocení snížil na necelou čtvrtinu. V současnosti můžeme registrovat mírné zlepšení, přesto je parlament hodnocen stále výrazně hůře než vláda. Podrobnější analýza potvrzuje, že rozdílně hodnotí práci vlády a parlamentu voliči levice. Nápadné je to jak u stoupenců sociální demokracie, kteří zcela přirozeně (byť nikoli absolutně) hájí „svou“ vládu, tak i u příznivců KSČM, podle nichž jsou záměry vlády přece jen přijatelnější než závěry parlamentu, v němž má většinu středově a pravicově orientovaná opozice.

Podle údajů z června 2001

23 % lidí hodnotí kladně práci vlády i parlamentu

15 % občanů hodnotí příznivě jen práci vlády

5 % osob chválí pouze práci parlamentu

57 % veřejnosti vyjadřuje nespokojenost s prací vlády i parlamentu

Z lidí, kteří jsou spokojeni jak s prací nejvyššího zákonodárného sboru, tak s činností exekutivy, by v současné době volilo do Poslanecké sněmovny  zhruba 30 % ODS a dalších 30 % ČSSD. To ukazuje, že stoupenci těchto stran mají více důvodů ke spokojenosti – ale odpovídá to i výsledkům posledních parlamentních voleb.

Pramen: STEM, Trendy 1993-2001

Pramen: STEM, Trendy 6/2001, 4K – lidé, kteří jako volenou stranu v otevřené otázce uvádějí čtyřkoalici

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
Poslanecká sněmovna, práce parlamentu, vláda