Naše zjištění
30. 4. 2013

Otázka vztahu české veřejnosti k Romům

Přibližně dva ze tří občanů vyjadřují odmítavý vztah k romskému etniku (69 %). Tento podíl klesl za poslední rok o 6 procentních bodů. Naprostá většina lidí (81 %) si přitom stále myslí, že pozornost věnovaná právům Romů u nás je dostatečná.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2013

VYDÁNO DNE 30. 4. 2013

NEGATIVNÍ NÁZORY NA ROMY OD LOŇSKA MÍRNĚ OSLABILY, VZROSTLA TOLERANCE K ŽIVOTU MENŠIN PODLE VLASTNÍCH ZVYKŮ.

Přibližně dva ze tří občanů vyjadřují odmítavý vztah k romskému etniku (69 %). Tento podíl klesl za poslední rok o 6 procentních bodů. Naprostá většina lidí (81 %) si přitom stále myslí, že pozornost věnovaná právům Romů u nás je dostatečná. V posledním roce však vzrostl podíl občanů, kteří sdílejí názor, že etnickým menšinám by mělo být umožněno žít podle vlastních tradic a zvyků – nyní činí 49 %.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-9. 4. 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1009 respondentů.

V dubnu letošního roku STEM opět zjišťoval vztah veřejnosti k Romům. Ptal se také, zda by se mělo více dbát na práva Romů a zda by etnické menšiny na území České republiky, včetně Romů, měly mít možnost žít podle vlastních tradic a zvyků. Výsledky ukazují, že česká společnost svůj převážně negativní vztah k Romům, dlouhodobě zaznamenávaný ve výzkumech STEM, v zásadě nemění – nepříznivé postoje k nim aktuálně zaujímají přibližně dvě třetiny lidí (69 %). Téměř třetina deklaruje mírně odmítavý vztah k Romům (30 %), o něco menší  podíl (25 %) se vyjádřil jednoznačně odmítavě a 14 % občanů dokonce pociťuje k Romům odpor. Pouze 4 % mají k Romům dobrý nebo velmi dobrý vztah, 18 % se vůči nim nevymezuje ani pozitivně, ani negativně, a 9 % tvrdí, že k Romům nemají vůbec žádný vztah.

„Jaký je Váš vztah k Romům?“

Pramen: STEM, Trendy 4/2013, 1009 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
Romové, veřejnost, vztahy