Naše zjištění
5. 3. 2009

Otázka ohrožení bezpečnosti ČR

Pro většinu Čechů (68 %) není současná mezinárodní situace natolik vážná, aby představovala pro bezpečnost České republiky nějakou větší hrozbu. Přesto polovina občanů (52 %) neustále pociťuje obavy z teroristických útoků na ČR a téměř stejně (49 %) je těch, kteří si myslí, že v budoucnosti by mohlo naši zemi ohrožovat Rusko.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 02/2009

MEZINÁRODNÍ SITUACI HODNOTÍ VĚTŠINA LIDÍ PŘÍZNIVĚ, POLOVINA OBČANŮ MÁ VŠAK STÁLE OBAVY Z TERORISTICKÝCH ÚTOKŮ NA ČR A STEJNĚ VELKÁ ČÁST SE OBÁVÁ RUSKA.

 

Pro většinu Čechů (68 %) není současná mezinárodní situace natolik vážná, aby představovala pro bezpečnost České republiky nějakou větší hrozbu. Přesto polovina občanů (52 %) neustále pociťuje obavy z teroristických útoků na ČR a téměř stejně (49 %) je těch, kteří si myslí, že v budoucnosti by mohlo naši zemi ohrožovat Rusko. Zatímco míra obav z teroristického útoku se od roku 2001 snížila (ze 75 % na 52 %), pocity ohrožení z Ruska za stejnou dobu stouply (ze 40 % na 49 %).

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 31. 1. – 6. 2. 2009 na rozsáhlém souboru 1263 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Společnost STEM se dlouhodobě věnuje postojům občanů k zahraniční politice státu, mezinárodní situaci a názorům lidí na bezpečnostní rizika, které by mohly negativně ovlivnit vývoj naší země.

Jak pohlíží česká veřejnost na současnou mezinárodní situaci? Pro většinu občanů (68 %) není současná mezinárodní situace natolik vážná, aby představovala hrozbu pro bezpečnost České republiky. Pocity ohrožení v důsledku napjaté mezinárodní situace přitom byly mezi českou populací silnější na začátku milénia, kdy odezníval strach vyvolaný teroristickými útoky na Spojené státy v září 2001. Od té doby se postupně snižovaly z 46 % na konci roku 2002, kdy byla ve výzkumu STEM tato otázka poprvé položena, na současných 32 %.

Pramen: STEM, Trendy 2002-2009

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
bezpečnost, mezinárodní bezpečnost