Osvěta a vzdělávací činnost

V roce 2016 jsme se stali neziskovým ústavem, abychom začali poskytovat široké veřejnosti poznatky, které STEM získal během své 25ti leté výzkumné práce.

Formou přednášek, kurzů a školení chceme přispívat lepšímu poznání vývoje české společnosti. Veříme, že takové poznání je podmínkou spolupráce mezi občany a těmi, kdo je reprezentují v politice nebo novináři. Neboť informovaný občan může kvalifikovaně rozhodovat a stávat se partnerem institucím.

Vzděláním k občanství : Práce s provoliči

Ve spolupráci s učitelskou asociací Občankáři navštěvujeme střední školy, kde poskytujeme provoličům naše poznatky o významu voleb a vlivu na region a celou zemi. Za přispění poznatků STEMu necháváme studenty nahlížet do minulých volebních prognóz a výsledků a učíme je číst potenciál jejich regionu.

16.6.2016 Gymnázium Třeboň : Krajské volby : Osvětový kurs pro prvovoliče.

17.6.2016 Gymnázium Bohumila Hrabala, Nymburk : Krajské volby. Osvětový kurs pro prvovoliče.

Podpora občanské společnosti : Práce se think-tanky a žurnalisty

Média a blogy mají v dnešní době význam pro utváření názoru občana. Naším cílem je poskytovat analytikům a žurnalistům klíče pro práci s věrohodnými daty. Navázali jsme mj. spolupráci se think-tankem Evropské hodnoty, jimž jsme poskytli kurs pro analytiky.

Série přednášek o vývoji společnosti v 90. letech a o integraci Evropy. Pro analytiky Evropských hodnot (duben 2016)

„Nejvíce mě zaujaly výsledky konkrétních průzkumů veřejného mínění. Do té doby, než jsem absolvovala váš seminář, jsem si neuvědomila, jak moc průzkumy mohou reflektovat aktuální problémy (pád vlády…). V návaznosti na to si kladu otázku, jestli politici nepodceňují průzkumy veřejného mínění. Neumějí s tím pracovat? Přijde mi totiž, že je v průzkumech velký potenciál. Akorát možná chybí lidé, kteří by je uměli číst a využít je.“

Účastnice semináře XY

Podpora veřejné debaty a orientace občana : Jak rozumět aktuálním tématům a jak je rozklíčovat ?  

Zprávy o aktuálním dění se mohou stávat komplikované a nesrozumitelnými. STEM svou činností usiluje některá témata uchopit a přiblížit občanům situaci za pomoci dat dlouhodobě sbíraných v terénu.

Téma Uprchlictví

Seminář o otázce uprchlictví. Odkud přicházejí? A jak analyzovat reakci veřejnosti?

10. března 2016 : Vyšší odborná škola Jabok, Praha.

27. dubna 2016: Obchodní akademie Praha 10. Přednášky a besedy se studenty druhých a třetích ročníků.

Nabídka seminářů z našich dat :

Naše data skýtají bohatství údajů o vývoji společnosti. Některá se nám zdají natolik nadčasová a užitečná k pochopení situace u nás, že s jejich využitím nabízíme vzdělávací okruhy na tato témata :

 • Málo probádané období první poloviny devadesátých let české společnosti.
 • Dlouhodobé trendy vývoje základních ukazatelů v ČR.
 • Naše politické strany a kvalita demokracie.
 • Krajské volby 2016: jak se od sebe kraje liší? V čem jsou si podobné?
 • My, Evropa a svět.

V případě zájmu o přednášku na uvedená témata či téma nové, nás kontaktujte na : info@stem.cz

  Kontaktní formulář

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Vaše zpráva

  [recaptcha recaptcha-214]