Naše zjištění
20. 3. 2008

Osobní příjmy dnes a před rokem

Zhruba polovina lidí, kteří mají nějaký osobní příjem, zjišťuje, že po zaplacení všech daní bere nyní stejně jako před rokem, 30 procent říká, že bere méně, a 21 % více než na jaře roku 2007. Příznivý trend vývoje osobních příjmů je zaznamenáván v domácnostech s celkovým čistým měsíčním příjmem nad hranicí 25 000 korun měsíčně.

Informace z výzkumu Trendy 3/2008

Osobní příjmy dnes a před rokem: Žádné dramatické změny

Zhruba polovina lidí, kteří mají nějaký osobní příjem, zjišťuje, že po zaplacení všech daní bere nyní stejně jako před rokem, 30 procent říká, že bere méně, a 21 % více než na jaře roku 2007. Příznivý trend vývoje osobních příjmů je zaznamenáván v domácnostech s celkovým čistým měsíčním příjmem nad hranicí 25 000 korun měsíčně.

 
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.-7. března 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1320 respondentů.

Ekonomická opatření české vlády vyvolávala koncem minulého roku značné obavy. Po třech měsících však většina lidí konstatuje, že po odečtu všech daní bere zhruba stejně jako ve stejném období před rokem, anebo rozdíly jsou malé. K razantnější změně ve výši příjmů, častěji směrem dolů, došlo jen asi u desetiny lidí. Není to dramatický rozdíl ani v porovnání se situací na jaře 2007, i když před rokem byl poměr těch, kteří si za předchozí rok trochu polepšili, a těch, kteří mírně ztratili, vyrovnaný, zatímco letos mírně převažují lidé, kterým se příjmy trochu snížily.

„Je Váš osobní příjem po zaplacení všech daní vyšší, stejný, nebo nižší
 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku?“

 

Pramen: STEM, Trendy 3/2007, 3/2008

Pokud vyloučíme ze srovnání skupinku lidí bez vlastních příjmů, pak v porovnání s jarem 2007

X       21 % lidí bere po odečtu všech daní více

X       49 % má osobní příjem stejný

X       30 % osob má příjem nižší

Podívejme se nyní na to, jak se změnily osobní příjmy v různých skupinách české populace. Pro zjednodušení byli ze všech dalších srovnání vyloučení ti, kteří žádný osobní příjem neměli nebo nemají, a hodnocení bylo zúženo jen na tři stupně – zvýšení příjmů, snížení příjmů a na osobní příjem beze změn.

Velmi dobře ilustruje pohled na změny osobních příjmů po první fázi ekonomické reformy hodnocení různých sociálních skupin obyvatelstva. Ukazuje se, že jedinou významnější skupinou obyvatelstva (pomineme-li nezaměstnané), která pociťuje oslabení svých osobních příjmů, jsou důchodci. Mírně si polepšili podnikatelé, zaměstnanci si ani nepohoršili, ani nepolepšili.

„Je Váš osobní příjem po zaplacení všech daní vyšší, stejný, nebo nižší
 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku?“

(vybrané sociální skupiny)

 

Pramen: STEM, Trendy 3/2008, 1320 respondentů, údaje pro jednotlivé skupiny

jsou kromě zaměstnanců a starobních důchodců orientační

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
sociální sféra