Naše zjištění
6. 3. 2001

Osobně věří v Boha stále téměř 40 % lidí

Podíl lidí, kteří osobně věří v Boha, se v dlouhodobém horizontu téměř nemění a ve všech průzkumech, které STEM od poloviny devadesátých let provedl, se pohybuje zhruba od 35 do 39 %. Podíl věřících (a zvláště lidí vyrostlých v rodinách věřících) je nejvyšší ve věkové skupině nad 60 let.

Informace z výzkumu Trendy 2/2001

Osobně věří v boha stále téměř 40 % lidí

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-7. února 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1641 občanů.

Podíl lidí, kteří osobně věří v Boha, se v dlouhodobém horizontu téměř nemění a ve všech průzkumech, které STEM od poloviny devadesátých let provedl, se pohybuje zhruba od 35 do 39 %. Vcelku stabilní je i podíl osob, podle nichž jsou církve užitečné instituce, blíží se 50 % (první graf).

 

„Pokládáte Vy osobně církve za užitečné instituce?“ (A)

„Pocházíte z nábožensky založené rodiny?“ (B)

„Věříte Vy osobně v Boha?“ (C)

  A B C
Určitě ano 14 % 18 % 17 %
Spíše ano 33 % 22 % 21 %
Spíše ne 35 % 25 % 30 %
Určitě ne 18 % 35 % 32 %

Pramen: STEM, Trendy 2/2001

Z lidí, kteří vyrůstají v nábožensky založených rodinách, tři čtvrtiny věří v Boha, úbytek věřících je však z větší části kompenzován tím, že zhruba 15 % osob, které byly vychovávány v rodinách „nevěřících“, se k víře v Boha přiklonilo.  Tato čísla však zároveň ukazují, že výchova má na náboženskou orientaci lidí velký vliv a že se předává z generace na generaci (ukazuje to také druhý graf).

Podíl věřících (a zvláště lidí vyrostlých v rodinách věřících) je nejvyšší ve věkové skupině nad 60 let, to však neznamená, že tito lidé mají nejpříznivější mínění o církvi a její prospěšnosti.

Nejvíce lidí věřících (polovina) je mezi stoupenci Čtyřkoalice, zejména pak mezi kmenovými příznivci KDU-ČSL, tedy mezi těmi, kteří se ke KDU-ČSL v otevřené otázce na stranické preference dosud hlásí, byť je KDU-ČSL nyní již součástí Čtyřkoalice, a to 82 %. Stranické preference lidí věřících v Boha jsou však poměrně pestré, např. 16 % z nich by volilo ODS, stejný podíl ČSSD a 9 % dokonce programově ateistickou KSČM.

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen:  STEM, Trendy 2/2001

Pramen: STEM, Trendy 2/2001

Pramen: STEM, Trendy 2/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
instituce, religiozita