Naše zjištění
24. 10. 2001

Omezit pravomoci prezidenta by chtěli hlavně komunisté

Jedním z témat předvolební kampaně může být podle některých komentátorů ústavní postavení a způsob volby prezidenta. Prezidentovi důvěřují stabilně od roku 1998 zhruba tři pětiny lidí. Vliv prezidenta na život v ČR hodnotí 60 % lidí jako přiměřený, 11 % občanů si myslí, že prezident má vliv příliš velký a 29 % naopak soudí, že vliv prezidenta na dění v ČR je příliš malý.

Informace z výzkumu Trendy 9/2001

Omezit pravomoci prezidenta by chtěli hlavně komunisté

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.-9. září 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1620 občanů.

Jedním z témat předvolební kampaně může být podle některých komentátorů ústavní postavení a způsob volby prezidenta. V průzkumu, který STEM provedl na počátku září, se lidé vyjadřovali k instituci prezidenta třikrát. Hodnotili její důvěryhodnost, posuzovali míru vlivu, který má na život v České republice, a vyjadřovali se k tomu, do jaké míry by byli ochotni podporovat záměr omezit prezidentovy pravomoci.

Prezidentovi důvěřuje 58 % lidí. To je hodnota velmi stabilní od roku 1998 a stejně stabilní je i politické rozložení důvěry: prezidentovi věří zhruba 75 % stoupenců stran čtyřkoalice, 65 % příznivců ODS, 60 % sympatizantů ČSSD a pouze čtvrtina lidí, kteří by dali hlas komunistům.

Vliv prezidenta na život v ČR hodnotí 60 % lidí jako přiměřený, 11 % občanů si myslí, že prezident má vliv příliš velký a 29 % naopak soudí, že vliv prezidenta na dění v ČR je příliš malý. Tomu odpovídá i zjištění, že záměr omezit pravomoci hlavy státu podporuje menšina, necelé dvě pětiny lidí:

V programech politických stran se objevují různé záměry a cíle.

Řekněte prosím, nakolik tyto záměry a cíle Vy osobně podporujete.

  Změna Ústavy – omezení pravomocí prezidenta republiky
Určitě podporuji 13 %
Spíše podporuji 26 %
Spíše nepodporuji 42 %
Určitě nepodporuji 19 %

Pramen: STEM, Trendy 9/2001

Úmysl omezit rozsah pravomocí prezidenta souvisí s důvěrou v hlavu státu, jak ukazuje kruhový graf. Je proto logické, že nejčastěji se k myšlence změnit ústavu a omezit prezidentské pravomoci hlásí stoupenci KSČM. Nejmenší podporu by takový záměr měl v řadách stoupenců stran, které tvoří čtyřkoalici.

Pramen: STEM, Trendy 9/2001, 4K – lidé, kteří v otevřené otázce na volenou stranu uvádějí „čtyřkoalice“

Pramen: STEM, Trendy 9/2001, 4K – lidé, kteří v otevřené otázce na volenou stranu uvádějí „čtyřkoalice“

Pramen: STEM, Trendy 9/2001

Pramen: STEM, Trendy 9/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
armáda, důvěra, prezident