Naše zjištění
14. 8. 2001

Omezení prodeje půdy a nemovitostí cizincům po vstupu do EU má výraznou podporu

Naprostá většina našich občanů se domnívá, že na přechodnou dobu (5-7 let) po našem vstupu do Evropské unie by měl být omezen „výprodej českého majetku do cizích rukou“. Tři čtvrtiny lidí jsou pro přechodné omezení prodeje nemovitostí a ještě více, 80 % lidí, by omezilo výprodej zemědělské a lesní půdy.

Omezení prodeje půdy a nemovitostí cizincům po vstupu do EU má výraznou podporu

 

Zpráva prezentuje výsledky reprezentativního průzkumu, který uskutečnil STEM v rámci projektu Zpětná vazba komunikační strategie České republiky před vstupem do EU, jehož řešitelem je konsorcium Sofres-Factum s.r.o. a STEM s.r.o.

Průzkum byl proveden ve dnech 2.-9.5.2001. Dotázáno bylo 1653 občanů starších 18 let na celém území ČR. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem.

Naprostá většina našich občanů se domnívá, že na přechodnou dobu (5-7 let) po našem vstupu do Evropské unie by měl být omezen „výprodej českého majetku do cizích rukou“. Tři čtvrtiny lidí jsou pro přechodné omezení prodeje nemovitostí a ještě více, 80 % lidí, by omezilo výprodej zemědělské a lesní půdy.

Hlasy pro omezení prodeje nemovitostí a půdy převažují ve všech skupinách populace, dokonce i v těch nejliberálnějších (stoupenci ODS, US, lidé ve věku do 29 let, absolventi vysokých škol, lidé, kteří by v referendu jednoznačně hlasovali pro vstup). Ve všech významných skupinách je žádost omezit prodej půdy silnější než prodej nemovitostí, což je zřejmě způsobeno „neopakovatelností“ prodeje půdy (na níž něco vyroste, bude postaveno apod.), zatímco nemovitost lze zpět vykoupit.

K těmto jednoznačným požadavkům české veřejnosti je třeba dodat, že otázky byly položeny až poté, kdy ze strany Evropské unie zazněly úvahy o tom, že bude na podobně dlouhou dobu nutno omezit pohyb pracovních sil z nově přijatých členských zemí směrem do současných zemí Evropské unie. Nekompromisní požadavek české strany lze proto chápat i jako odvetný krok proti těmto opatřením, jako vyslovení pravidla, že při každém vyjednávání je nutný kompromis a že jednostranné ústupky nových členských států Evropské unie vůči „starším“ členům jsou nepřijatelné.


„Někteří lidé chtějí, aby po vstupu do EU byl v ČR zhruba na pět let omezen prodej nemovitostí cizincům, jelikož se obávají, že by mohli příliš lacino skoupit majetek. Jiní naopak s prodejem nemovitostí cizincům souhlasí a tvrdí, že noví majitelé nemovitosti zvelebí a budou se o ně dobře starat. Čemu byste Vy osobně dal(a) přednost ?“

Omezení prodeje nemovitostí cizincům 75 %
Umožnění prodeje nemovitostí cizincům 25 %

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

„Někteří lidé chtějí, aby po vstupu do EU byl v ČR zhruba na sedm let omezen prodej zemědělské a lesní půdy cizincům, jelikož se obávají, že by mohli příliš lacino skoupit majetek. Jiní naopak s prodejem půdy cizincům souhlasí a tvrdí, že noví majitelé se o půdu budou dobře starat. Čemu byste Vy osobně dal(a) přednost ?“

Omezení prodeje půdy cizincům 80 %
Umožnění prodeje půdy cizincům 20 %

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Pramen: STEM, Trendy 5/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie