Naše zjištění
26. 1. 2010

Odborné a morální kvality našich vedoucích politiků v porovnání s obdobím před rokem 1989

Názor, že současní vedoucí politici jsou na vyšší odborné úrovni než bývalí komunističtí funkcionáři, zastává přibližně polovina občanů (52 %). Pouze pětina lidí (20 %) si myslí, že dnešní vedoucí politici jsou čestnější a poctivější než komunističtí funkcionáři minulého režimu. 84 % občanů se nedomnívá, že by výsady dnešních politických elit byly menší než privilegia politiků minulého režimu.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2010

 

VYDÁNO DNE 26.1.2010

 


NÁZORY NA ODBORNÉ A MORÁLNÍ KVALITY NAŠICH VEDOUCÍCH   POLITIKŮ JSOU NEJKRITIČTĚJŠÍ OD ROKU 1993.

 


Názor, že současní vedoucí politici jsou na vyšší odborné úrovni než bývalí komunističtí funkcionáři, zastává přibližně polovina občanů (52 %). Pouze pětina lidí (20 %) si myslí, že dnešní vedoucí politici jsou čestnější a poctivější než komunističtí funkcionáři minulého režimu. 84 % občanů se nedomnívá, že by výsady dnešních politických elit byly menší než privilegia politiků minulého režimu. Většina lidí (77 %) také nevěří, že by vláda a další vedoucí činitelé ve svém rozhodování příliš dbali na veřejné mínění.

 


Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 2.–11. 1. 2010 na rozsáhlém souboru 1297 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let, kteří byli vybráni metodou kvótního výběru.

 


Společnost STEM dlouhodobě sleduje názory veřejnosti na vedoucí představitele současné české politiky. Jejich schopnosti, ale také privilegia spojená s výkonem funkcí ve „vysoké politice“ jsou porovnávány s kvalitami a výsadami politiků minulého režimu před rokem 1989.

Dnešní politická elita nevychází z tohoto srovnání příliš dobře. V hodnocení odborné úrovně současných vedoucích politiků je veřejnost nejednotná a o tom, že jsou na vyšší odborné úrovni než jejich komunističtí předchůdci, je přesvědčena jen polovina lidí (52 %). Daleko kritičtěji se veřejnost dívá na morální kvality dnešních politiků –  pouze pětina lidí si myslí, že jsou čestnější a poctivější než představitelé minulého režimu, a dvě pětiny populace (40 %) takovou myšlenku dokonce rezolutně odmítají.

Naprostá většina veřejnosti (84 %) si myslí, že výsady, výhody a privilegia, spojené s výkonem špičkových politických funkcí, se příliš neliší od toho, na co byli lidé zvyklí u bývalých komunistických funkcionářů před rokem 1989. Takový výsledek naznačuje kritický postoj veřejnosti k těmto výhodám, můžeme jej však také vyložit jako známku toho, že lidé se s těmito výsadami smířili a pokládají je za součást vysokých politických funkcí, bez ohledu na režim, kterému politikové slouží.

Většina lidí (77 %) má také za to, že současná vláda a vedoucí političtí představitelé ignorují při svém rozhodování názory lidí, resp. že dostatečně nedbají na veřejné mínění (detaily v grafu na následující straně).   

Tyto výsledky neznamenají, že by dnešní politická elita byla veřejností hodnocena celkově hůře než politici předlistopadového režimu. Spíše poukazují na značně kritické postoje veřejnosti vůči současným špičkovým politikům, zejména co se týče jejich morálních kvalit. Výsledky také signalizují většinově sdílenou představu, že současná „vysoká politika“ je do značné míry odtržená od názorů obyčejných lidí, protože politici veřejnému mínění příliš velký význam při svém rozhodování nepřikládají.


„Myslíte si, že vedoucí představitelé politiky:“

 

Pramen: STEM, Trendy 01/2010, 1297 respondentů

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politici, politická situace