Naše zjištění
5. 11. 2000

Od členství v NATO si stále více lidí slibuje, že budeme mít profesionální armádu

Povinnost pro naše vojáky podílet se na společných akcích NATO berou prakticky všichni naši občané jako fakt. V ostatních možných důsledcích členství v NATO pro naši armádu se však již projevují rozdíly mezi stoupenci a odpůrci NATO. Zvláště výrazně odlišný názor mají lidé souhlasící a nesouhlasící s naším členstvím na hospodárnost v armádě a na to, zda budou na našem území rozmístěny jaderné zbraně.

Informace z výzkumu Trendy 9/2000

Od členství v NATO si stále více lidí slibuje,

že budeme mít profesionální armádu

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-11. září  2000. Dotázáno bylo 1657 občanů starších 18 let na území celé České republiky. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

V květnu 1998, tedy krátce po schválení Washingtonské smlouvy, ale ještě před oficiálním přijetím ČR do NATO, zjišťoval STEM, s čím lidé vstup do Aliance spojují. Několik otázek se zaměřilo na to, co lidé očekávají, že se změní v životě naší armády. V září 2000, půldruhého roku po našem přijetí do NATO, byl stejný průzkum zopakován. Co ukazuje toto porovnání?

Povinnost pro naše vojáky podílet se na společných akcích NATO berou prakticky všichni naši občané jako fakt. V ostatních možných důsledcích členství v NATO pro naši armádu se však již projevují rozdíly mezi stoupenci a odpůrci NATO. Zvláště výrazně odlišný názor mají lidé souhlasící a nesouhlasící s naším členstvím na hospodárnost v armádě a na to, zda budou na našem území rozmístěny jaderné zbraně. K vůbec nejnápadnější změně došlo v názoru na to, zda se bude naše armáda profesionalizovat. Stoupenci členství v NATO vesměs tuto změnu přijímají jako změnu k lepšímu, jako způsob, jímž se zvýší prestiž a připravenost AČR. Za poslední dva roky se však zvýšila míra očekávání této změny výrazně i u odpůrců členství v Alianci.

 

„Případné členství ČR v NATO by během několika let mohlo přinést řadu změn s dlouhodobých opatření v životě naší země. Myslíte si Vy osobně, že by přineslo:“

(podíl odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“)

  98/05 00/09
Vysílání českých vojáků do oblastí vojenských konfliktů 95 % 95 %
Plnou profesionalizaci armády a zrušení základní vojenské služby 55 % 73 %
Rozmístění cizích armád na území ČR 71 % 70 %
Dohled nad tím, že výdaje na armádu budou využívány účelně a hospodárně 66 % 62 %
Umístění jaderných zbraní v ČR 56 % 51 %

Pramen: STEM, Trendy 5/1998, 9/2000


Hodnocení možných důsledků našeho členství v NATO

pro AČR a společnou obranu států NATO stoupenci a odpůrci vstupu ČR

(uveden vždy součet odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“)

  Pro členství Proti členství
Vysílání českých vojáků do oblastí vojenských konfliktů 95 % 95 %
Plnou profesionalizaci armády a zrušení základní vojenské služby 83 % 58 %
Rozmístění cizích armád na území ČR 62 % 82 %
Dohled nad tím, že výdaje na armádu budou využívány účelně a hospodárně 80 % 30 %
Umístění jaderných zbraní v ČR 35 % 78 %

Pramen: STEM, Trendy 9/2000

Pohled na názory stoupenců nejsilnějších politických stran potvrzuje, jak se s vládní rolí identifikovali sympatizanti ČSSD. Zatímco před dvěma lety byli skeptičtější k NATO než příznivci KDU-ČSL, dnes jsou v mnohých otázkách ve vztahu k NATO vstřícnější a v očekávání důsledků optimističtější než voliči KDU-ČSL. Názory stoupenců ODS a US jsou stále téměř identické, což potvrzuje velkou blízkost voličstva těchto stran na naši zahraničněpolitickou orientaci.

Hodnocení možných důsledků našeho členství v NATO

pro AČR a společnou obranu států NATO stoupenci a odpůrci vstupu ČR

(uveden vždy součet odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“)

  ODS US KDU ČSSD KSČM
Vysílání vojáků 95 % 96 % 94 % 92 % 95 %
Plnou profesionalizaci armády 83 % 83 % 71 % 75 % 59 %
Rozmístění cizích armád 62 % 61 % 72 % 66 % 79 %
Dohled nad výdaji armády 83 % 78 % 61 % 64 % 30 %
Umístění jaderných zbraní v ČR 36 % 41 % 54 % 47 % 76 %

Pramen: STEM, Trendy 9/2000

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
armáda, Evropská unie, NATO