Naše zjištění
23. 12. 2009

Ochota vrátit majetek církvím mírně klesá

Necelá třetina lidí si myslí, že je třeba vrátit církvím jejich bývalý majetek tak, aby mohly vykonávat bez problémů svou činnost. V porovnání s předchozími léty podíl takto smýšlejících lidí mírně klesá. Nemění se však názor na prospěšnost církví, za užitečné instituce je považuje asi 40 % lidí. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2009 VYDÁNO DNE 23. 12.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2009

VYDÁNO DNE 23. 12. 2009

OCHOTA VRÁTIT MAJETEK CÍRKVÍM MÍRNĚ KLESÁ

 

Necelá třetina lidí si myslí, že je třeba vrátit církvím jejich bývalý majetek tak, aby mohly vykonávat bez problémů svou činnost. V porovnání s předchozími léty podíl takto smýšlejících lidí mírně klesá. Nemění se však názor na prospěšnost církví, za užitečné instituce je považuje asi 40 % lidí.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 9. prosince 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1260 respondentů.

STEM se pravidelně v předvánočním čase ptá lidí nejen na jejich víru v Boha a na to, jak dodržují vánoční zvyky, ale také na jejich názor na církve jako instituce.

Za užitečné instituce považují církve (obecně, bez rozlišení) asi dvě pětiny Čechů. Podíl kladných odpovědí na tuto otázku osciloval od roku 1995, kdy se ptal STEM poprvé, stále mezi zhruba 40-55 % a v posledních třech letech je stabilní.

Pramen: STEM, Trendy 12/2009, 1260 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
religiozita