Naše zjištění
9. 5. 2016

Ochota udělovat azyl uprchlíkům se v české veřejnosti snížila, přesto by stále většina lidí dala azyl uprchlíkům ze zemí, kde se válčí

Dvoutřetinová většina občanů ČR (65 %) souhlasí s tím, aby naše země poskytovala azyl uprchlíkům ze zemí, kde probíhá válečný konflikt. Zhruba polovina veřejnosti (52 %) souhlasí s udělením azylu kvůli pronásledování z politických důvodů. Menšina občanů považuje za dostatečný důvod pronásledování z náboženských (43 %) nebo národnostních důvodů (42 %).

Dvoutřetinová většina občanů ČR (65 %) souhlasí s tím, aby naše země poskytovala azyl uprchlíkům ze zemí, kde probíhá válečný konflikt. Zhruba polovina veřejnosti (52 %) souhlasí s udělením azylu kvůli pronásledování z politických důvodů. Menšina občanů považuje za dostatečný důvod pronásledování z náboženských (43 %) nebo národnostních důvodů (42 %). Pouze čtvrtina populace (24 %) souhlasí s udělením azylu kvůli velmi špatné hospodářské situaci v zemi. Oproti výzkumu z roku 2005 se míra souhlasu s udělováním azylu ze zkoumaných důvodů ve všech případech výrazně snížila.

Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM (www.stem.cz) byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 16. až 23. března 2016. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky průzkumu odpověděl soubor 1050 respondentů.

V rámci průzkumů věnovaných cizincům žijícím v naší zemi se STEM zaměřil rovněž na téma udělování azylu uprchlíkům ze zemí, ve kterých je nepříznivá bezpečnostní nebo hospodářská situace. Díky výzkumné sérii TRENDY je navíc možné aktuální názory srovnat s průzkumy v letech 2001 a 2005.

Podle aktuálního průzkumu z března 2016 téměř dvoutřetinová většina Čechů (65 %) souhlasí s tím, že by Česká republika měla poskytovat azyl uprchlíkům ze zemí, ve kterých probíhá válečný konflikt. Mírně nadpoloviční většina občanů (52 %) považuje za důvod pro udělení azylu pronásledování z politických důvodů. Zhruba dvě pětiny veřejnosti souhlasí s udělením azylu kvůli pronásledování z náboženských (43 %) nebo národnostních důvodů (42 %). Pouze čtvrtina lidí (24 %) souhlasí s udělením azylu z důvodu zoufalé hospodářské situace v zemi.

Pramen: STEM, Trendy 3/2016, 1050 respondentů starších 18 let

Názory české veřejnosti na udělování azylu se od posledního průzkumu před více než deseti lety změnily. Podíly lidí, kteří souhlasí s poskytováním azylu uprchlíkům ze zkoumaných důvodů, se snížily. Nejvýrazněji se snížila vstřícnost občanů k udělování azylu z důvodu špatné hospodářské situace (o 35 procentních bodů) a z náboženských nebo národnostních důvodů (o 32 %). Relativně méně se propadly názory na udělení azylu kvůli válečnému konfliktu (pokles o 19 %).

Pramen: STEM, Trendy 6/2001, 4/2005, 3/2016

Pramen: STEM, Trendy 6/2001, 4/2005, 3/2016

Azyl z náboženských důvodů je nejméně často přijatelný pro občany starší 60 let (36 %).

Názory na udělení azylu kvůli pronásledování z náboženských nebo národnostních či rasových důvodů jsou podmíněny vzděláním dotázaných. Mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním je významně vyšší podíl těch, kteří by uprchlíkům azyl z těchto důvodů udělili.

Pramen: STEM, Trendy 3/2016, 1050 respondentů starších 18 let

Významný vliv na názory na udělení azylu uprchlíkům má politická orientace. Kromě důvodu zoufalé hospodářské situace platí, že lidé pravicově orientovaní jsou častěji nakloněni tomu, aby se uprchlíkům azyl ze zkoumaných důvodů udělil.

Pramen: STEM, Trendy 3/2016, 1050 respondentů starších 18 let

Sdílet

My a svět
azyl, uprchlíci