Naše zjištění
7. 12. 2010

Ochota předcházet nezaměstnanosti

Obavy z nezaměstnanosti, stejně jako míra nezaměstnanosti, se v posledním roce nemění. Ztráty práce se obávají zhruba tři pětiny ekonomicky aktivních osob. Nadále platí také to, že velká většina Čechů je ochotna čelit hrozbě nezaměstnanosti tím, že by pracovali za méně peněz či mimo svůj obor, nízká je však ochota stěhovat se za prací do jiného regionu.

INFORMACE Z PRŮZKUMU STEM TRENDY 11/2010

VYDÁNO DNE 7.12.2010

ČEŠI JSOU OCHOTNI PRACOVAT MIMO OBOR I ZA MÉNĚ PENĚZ, ALE ZA PRACÍ SE STĚHOVAT NECHTĚJÍ.

Obavy z nezaměstnanosti, stejně jako míra nezaměstnanosti, se v posledním roce nemění. Ztráty práce se obávají zhruba tři pětiny ekonomicky aktivních osob. Nadále platí také to, že velká většina Čechů je ochotna čelit hrozbě nezaměstnanosti tím, že by pracovali za méně peněz či mimo svůj obor, nízká je však ochota stěhovat se za prací do jiného regionu. Velkou překážkou při cestě „za prací“ je vytvoření partnerského vztahu či založení rodiny.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. 11. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1255 respondentů.

Míra nezaměstnanosti v České republice od roku 2008 rostla a tomu odpovídaly i pocity obyvatel, míra jejich obav ze ztráty místa. V současnosti se však růst nezaměstnanosti zastavil a také obavy z nezaměstnanosti se stabilizovaly. Obavu ze ztráty práce pociťuje 61 % ekonomicky aktivní části populace.

Přetrvávají velké rozdíly v míře obav z nezaměstnanosti u různých skupin lidí. Nejnápadnější jsou u osob s různou úrovní dosaženého vzdělání – nezaměstnanosti se obává zhruba 70 % ekonomicky aktivních lidí se základním vzděláním a vyučených, ale jen 37 % lidí s vysokoškolským diplomem.

"Obáváte se Vy osobně nezaměstnanosti?"(%)

Pramen: STEM, Trendy 11/2010, 1255 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost, obavy