Naše zjištění
5. 5. 2008

Ochota občanů předcházet nezaměstnanosti

Přijmout práci mimo svoji kvalifikaci či v jiném oboru (86 %) nebo pracovat za méně peněz (67 %), to jsou dvě řešení, na která jsou u nás lidé v zájmu udržení práce nejčastěji ochotni přistoupit. Méně je již těch, kteří by v případě hrozby nezaměstnanosti zvažovali možnost přestěhovat se za prací někam do vzdálenějšího místa naší republiky (41 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2008

LIDÉ SI VÁŽÍ PRÁCE, NAPROSTÁ VĚTŠINA
JE ODHODLÁNA SE JEJÍ ZTRÁTĚ BRÁNIT

Přijmout práci mimo svoji kvalifikaci či v jiném oboru (86 %) nebo pracovat za méně peněz (67 %), to jsou dvě řešení, na která jsou u nás lidé v zájmu udržení práce nejčastěji ochotni přistoupit. Méně je již těch, kteří by v případě hrozby nezaměstnanosti zvažovali možnost přestěhovat se za prací někam do vzdálenějšího místa naší republiky (41 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. dubna 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1341 respondentů. Informace v tomto textu vycházejí z odpovědí podsouboru 1039 obyvatel
v ekonomicky aktivním věku bez starobních důchodců.

Reakce na hrozbu nezaměstnanosti patří k tématům, která STEM sleduje ve svých výzkumech již řadu let. Z pohledu na údaje starších šetření je zřejmé, že strategie předcházení možné ztráty práce se v čase nijak významně nemění. Stejné zůstává jak pořadí únosnosti jednotlivých řešení (na prvním místě přijetí práce mimo kvalifikaci či obor, na druhém akceptování hůře placené práce a na třetím stěhování za prací), tak i podíl lidí, kteří jsou ochotni na ně přistoupit. Jedinou výjimkou je mírný pokles ochoty řešit hrozbu nezaměstnanosti přijetím práce s nižší mzdou, zaznamenaný v posledních třech letech.  

Pramen: STEM, Trendy 2008/04, 1039 respondentů

Pramen: STEM, série Trendy 1998 – 2008

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost, sociální sféra