Naše zjištění
22. 4. 2009

Ochota Čechů předcházet nezaměstnanosti

Tři pětiny Čechů v aktivním věku se bojí, že mohou přijít o práci, stejně jako před měsícem. V dlouhodobé časové řadě to není podíl nijak výjimečný. Pro naše občany je v případě ohrožení pracovního místa stále mnohem přijatelnější pracovat mimo svůj obor nebo za nižší mzdu než se stěhovat za prací.

Tři pětiny Čechů v aktivním věku se bojí, že mohou přijít o práci, stejně jako před měsícem. V dlouhodobé časové řadě to není podíl nijak výjimečný. Pro naše občany je v případě ohrožení pracovního místa stále mnohem přijatelnější pracovat mimo svůj obor nebo za nižší mzdu než se stěhovat za prací. Do jiného kraje by se v případě hrozby ztráty práce byly ochotny přestěhovat jen dvě pětiny osob v aktivním věku.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2009

ZA PRACÍ SE ČEŠI STĚHOVAT STÁLE NECHTĚJÍ, JSOU ALE OCHOTNĚJŠÍ PRACOVAT ZA NIŽŠÍ MZDU

Tři pětiny Čechů v aktivním věku se bojí, že mohou přijít o práci, stejně jako před měsícem. V dlouhodobé časové řadě to není podíl nijak výjimečný. Pro naše občany je v případě ohrožení pracovního místa stále mnohem přijatelnější pracovat mimo svůj obor nebo za nižší mzdu než se stěhovat za prací. Do jiného kraje by se v případě hrozby ztráty práce byly ochotny přestěhovat jen dvě pětiny osob v aktivním věku.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31.března – 6. dubna 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1297 respondentů. Informace v tomto textu vycházejí většinou z odpovědí podsouboru 965 obyvatel bez důchodců.

Nezaměstnanost v posledních měsících v České republice poměrně rychle roste a tomu odpovídaly i sílící obavy našich občanů. Poslední průzkum naznačuje, že míra obav se stabilizovala na třech pětinách pracovně aktivní části populace.

Přetrvávají velké rozdíly v míře obav z nezaměstnanosti u různých skupin populace – nejnápadnější jsou u osob s různou úrovní dosaženého vzdělání (nezaměstnanosti se obává shodně 68 % lidí se základním vzděláním a vyučených, ale jen 38 % lidí s vysokoškolským diplomem), obavy mírně rostou s věkem a zřetelné jsou i rozdíly regionální, v krajích s vysokou mírou nezaměstnanosti (Moravskoslezský, Karlovarský aj.) jsou obavy podstatně silnější než například v Praze.

"Obáváte se Vy osobně nezaměstnanosti?"(%)

Pramen: STEM, Trendy 4/2009, 1297 respondentů starších 18 let

Sdílet

Sociální politika