Naše zjištění
7. 4. 2009

Očekávání vývoje ekonomické situace v ČR a vývoje finanční situace domácnosti

Většina (73 %) lidí se na budoucnost české ekonomiky v příštích měsících dívá pesimisticky, třetina (30 %) dokonce předvídá velmi nepříznivý vývoj. Opatrný optimismus vyjádřilo jen 8 % lidí, mezi nimiž mají vyšší zastoupení lidé mladší, vzdělanější a dobře materiálně zajištění. Oproti loňskému roku se dramaticky zvýšil počet lidí, kteří předvídají zhoršení ekonomiky v naší zemi (z 39 % na 73 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2009

LIDÉ VĚTŠINOU OČEKÁVAJÍ DALŠÍ POKLES ČESKÉ EKONOMIKY, ALE JEN POLOVINA OBYVATEL SI MYSLÍ, ŽE SE NEPŘÍZNIVÝ VÝVOJ DOTKNE PŘÍMO JEJICH KAPSY.

Většina (73 %) lidí se na budoucnost české ekonomiky v příštích měsících dívá pesimisticky, třetina (30 %) dokonce předvídá velmi nepříznivý vývoj. Opatrný optimismus vyjádřilo jen 8 % lidí, mezi nimiž mají vyšší zastoupení lidé mladší, vzdělanější a dobře materiálně zajištění. Oproti loňskému roku se dramaticky zvýšil počet lidí, kteří předvídají zhoršení ekonomiky v naší zemi (z 39 % na 73 %). Odhad vývoje finanční situace domácností je poněkud příznivější – polovina občanů se obává, že se v blízké budoucnosti zhorší, a 41 % doufá, že jejich finanční poměry se během příštích 12 měsíců nezmění.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, vytvořeném metodou kvótního výběru, ve dnech 2.-9. 3. 2009.

Z březnového výzkumu STEM je zřejmé, že ekonomická krize byla českou veřejností přijata jako nezvratný fakt. Co si lidé myslí o vývoji české ekonomiky v příštích dvanácti měsících? A jak krize podle nich ovlivní budoucí finanční situaci jejich domácností? Na uvedené otázky jsme se zaměřili v této zprávě.

„Myslíte si, že se všeobecná ekonomická situace v ČR za budoucích 12 měsíců:“

Pramen: STEM, Trendy 3/2009, 1276 respondentů starších 18 let.

Protože odpověď „velmi se zlepší“ zvolilo jen sedm respondentů (méně než 1 %),

nebyla tato skupina do grafu zahrnuta.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace