Naše zjištění
7. 4. 2011

Očekávání vývoje ekonomické situace ČR a finanční situace domácnosti

Negativní ekonomická očekávání vývoje do příštího roku přetrvávají. Skoro dvě třetiny lidí (65 %) předpokládají zhoršení všeobecné ekonomické situace České republiky (zlepšení očekává 12 %) a 55 % osob čeká zhoršení finanční situace vlastní domácnosti (zlepšení 8 %). V porovnání s rokem 2009 se mírně utlumila skepse v hodnocení perspektiv české ekonomiky, vyhlídky na situaci domácností se nezměnily.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2011

VYDÁNO DNE 7.4.2011

JAK NA TOM BUDE ČESKÁ EKONOMIKA A MOJE DOMÁCNOST ZA ROK?

SE ZLEPŠENÍM VELKÁ VĚTŠINA LIDÍ NEPOČÍTÁ.

Negativní ekonomická očekávání vývoje do příštího roku přetrvávají. Skoro dvě třetiny lidí (65 %) předpokládají zhoršení všeobecné ekonomické situace České republiky (zlepšení očekává 12 %) a 55 % osob čeká zhoršení finanční situace vlastní domácnosti (zlepšení 8 %). V porovnání s rokem 2009 se mírně utlumila skepse v hodnocení perspektiv české ekonomiky, vyhlídky na situaci domácností se nezměnily.

Optimističtější jsou lidé se solidním materiálním zázemím a stoupenci ODS a TOP 09, ale i mezi nimi nepříznivá očekávání mírně převažují nad předpokladem růstu a zlepšení.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.-8. března 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1248 respondentů.

STEM dlouhodobě sleduje, jak hodnotí občané vývoj české ekonomiky a situaci vlastní domácnosti a ptá se i na to, s jakým trendem počítají v následujících 12 měsících. Březnový průzkum ukázal, že mezi lidmi výrazně převažují skeptické předpovědi jak na vývoj našeho hospodářství, tak na finanční situaci vlastní domácnosti. V názorech na vývoj ekonomiky lidé tradičně zaujímají vyhrocenější pozice, v otázce na to, jaká bude situace vaší domácnosti, se vyskytuje častěji předpoklad „zůstane stejná“, nepříznivé prognózy však mají i zde jasnou převahu.

Pramen: STEM, Trendy 3/2011, 1248 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
domácnosti, ekonomická situace