Naše zjištění
18. 10. 2012

Očekávání občanů v pětiletém horizontu

Za pět let bude hospodářská situace v naší zemi horší než dnes – tvrdí to 57 % lidí, což je stejný podíl jako před rokem a jeden z nejvyšších od roku 1993. Jen o něco méně skepticky vidí lidé perspektivy životní úrovně své vlastní domácnosti. Ta se zhorší za příštích pět let podle 44 % osob, zlepší podle 15 %, zbylí neočekávají změnu.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2012

VYDÁNO DNE  18. 10. 2012

V OČEKÁVÁNÍ VÝVOJE HOSPODÁŘSKÉ SITUACE I ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ STÁLE PŘEVLÁDÁ MEZI OBČANY SKEPSE

Za pět let bude hospodářská situace v naší zemi horší než dnes – tvrdí to 57 % lidí, což je stejný podíl jako před rokem a jeden z nejvyšších od roku 1993. Jen o něco méně skepticky vidí lidé perspektivy životní úrovně své vlastní domácnosti. Ta se zhorší za příštích pět let podle 44 % osob, zlepší podle 15 %, zbylí neočekávají změnu. Ani toto rozložení se za poslední rok nezměnilo.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 24. září až 2. října 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1061 respondentů.

Říjnový průzkum STEM potvrdil, že Češi se na současnou ekonomickou situaci země dívají stále velmi skepticky.  Ani očekávání do příštích let nejsou lepší.

Ve zlepšení hospodářské situace naší země v horizontu příštích pěti let věří jen asi sedmina české populace, naopak téměř 60 % lidí předpokládá, že za pět let bude ekonomická situace u nás horší než dnes. Jde o prakticky stejný výsledek jako před rokem (tehdy STEM zjistil, že hospodářská situace bude za pět let lepší podle 14 %, stejná podle 28 % a horší podle 58 % občanů).

„Jak se domníváte, že bude celkově vypadat hospodářská situace v naší zemi za pět let: bude lepší, horší, nebo zhruba stejná jako dnes?"

Pramen: STEM, Trendy 10/2012, 1061 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
hospodářská situace, občané, očekávání, životní úroveň