Naše zjištění
9. 7. 2001

Občané se na vývoj společnosti v České republice dívají s rostoucím optimismem

Hodnocení vývoje společnosti českou veřejností sleduje STEM na několika úrovních. Hodnocení perspektiv příští generace se v průběhu let mění pozvolna, odráží celkový názor na polistopadový vývoj. Zato v hodnocení aktuální politické situace i směřování společnosti jsou změny mnohem dynamičtější. Základní trendy jsou však shodné.

Informace z výzkumu Trendy 6/2001

Občané se na vývoj společnosti v České republice dívají s rostoucím optimismem

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4.-10. června 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1664 občanů.

Hodnocení vývoje společnosti českou veřejností provádí STEM různým způsobem. Jednak zjišťuje, jak lidé posuzují aktuální dění (např. otázkou „Jak jste spokojen(a) s naší současnou politickou situací?“), v širším záběru pak dotazem „Myslíte si, že se situace v České republice vyvíjí všeobecně správným nebo nesprávným směrem?“ (v odpovědi na tuto otázku už lidé nehodnotí jen aktuální události, ale bilancují celkový stav), a konečně se STEM vybízí občany, aby se zamysleli s výhledem do budoucna („Myslíte si, že současné ekonomické a politické změny přinesou Vašim dětem lepší budoucnost, než kdyby pokračoval režim socialismu před rokem 1989?“).

Porovnání všech tří úrovní hodnocení vývoje v ČR ukazuje především rozdíly dané tím, jak široce je otázka zaměřena. Hodnocení perspektiv příští generace se v průběhu let mění pozvolna, odráží celkový názor na polistopadový vývoj. Zato v hodnocení aktuální politické situace i směřování společnosti jsou změny mnohem dynamičtější. Omezíme-li se jen na období menšinové Zemanovy vlády, pak můžeme v názorech veřejnosti odlišit dvě fáze. Výrazný pokles optimismu, kulminující hlubokým rozčarováním společnosti na podzim roku 1999, a uklidnění, provázené novými nadějemi, od překonání tohoto kritického bodu. V roce 2000 i nyní, v první polovině roku 2001, příznivý obrat pokračoval, byť s menšími výkyvy (krize v ČT). Současné hodnocení vývoje české společnosti je nejpříznivější od roku 1996. Stále ovšem vedle čtvrtiny nespokojených více než třetina lidí dává najevo rozpačitost (společnost podle nich nesměřuje nikam).

Hodnocení vývoje společnosti nese výrazně politický podtext. Od doby, kdy se ČSSD stala stranou vládní a tedy se i její stoupenci identifikovali se „státní mocí“, oddělili se ještě výrazněji od ostatních stran příznivci KSČM, v naprosté většině programově odmítající polistopadový kurs vývoje České republiky a změny v naší společnosti. Naproti tomu stoupenci ČSSD dávají zřetelně najevo, že za „jejich“ vlády se situace ve společnosti zlepšila, a to často ve shodě s principy, které sociální demokracie obhajuje.

Pramen: STEM, Trendy 1993-2001

Pramen: STEM, Trendy 1999-2001

Pramen: STEM, Trendy 1996-2001

Pramen: STEM, Trendy 6/2001, 4K – lidé, kteří jako volenou stranu v otevřené otázce uvádějí čtyřkoalici

Pramen: STEM, Trendy 1993-2001

Pramen: STEM, Trendy 2000-2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
děti, politická orientace, směr vývoje společnosti